Discursul Papei la vizita delegației Ligii Anti-Defăimare

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației Ligii Anti-Defăimare
joi, 9 februarie 2017

Dragi prieteni,

Vă adresez un călduros bun-venit și vă mulțumesc pentru cuvintele respectuoase pe care mi le-ați adresat. Deja predecesorii mei sfântul Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea au primit delegații ale organizației voastre, care întreține raporturi cu Sfântul Scaun din timpul Conciliului al II-lea din Vatican. Sunt recunoscător că aceste contacte s-au intensificat: așa cum bine ați subliniat, întâlnirea noastră în afară de a fi o mărturie ulterioară a angajării comune, este o mărturie a forței binefăcătoare a reconcilierii, care vindecă și transformă relațiile. Pentru aceasta îi aducem mulțumire lui Dumnezeu, care cu siguranță se bucură văzând prietenia sinceră și sentimentele fraterne care îi animă astăzi pe evrei și pe catolici; astfel cu psalmistul putem repeta și noi astăzi: „Iată cât de frumos și cât de plăcut este ca frații să trăiască împreună! […] Căci acolo trimite Domnul binecuvântarea, viața pentru totdeauna” (Ps 133,1.3).

Dacă cultura întâlnirii și a reconcilierii generează viață și produce speranță, non-cultura urii seamănă moarte și seceră disperare. Anul trecut am fost la lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Nu există cuvinte și gânduri adecvate în fața unor asemenea orori ale cruzimii și păcatului; există rugăciunea, pentru ca Dumnezeu să aibă milă și pentru ca astfel de tragedii să nu se repete. Pentru aceasta să continuăm să ne ajutăm unii pe alții, așa cum dorea Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, să „abilităm amintirea să desfășoare rolul său necesar în procesul de construire a unui viitor în care fărădelegea de nedescris a lui Shoah să nu mai fie posibilă niciodată” (Scrisoare introductivă la documentul Noi amintim: o reflecție despre Shoah, 12 martie 1998): un viitor de respect autentic față de viața și față de demnitatea fiecărui popor și a fiecărei ființe umane.

Din păcate, atitudinea antisemită, pe care din nou o deplâng, în orice formă a sa, drept contrară în toate principiilor creștine și oricărei viziuni care să fie demnă de om, este și astăzi răspândită. Reafirm că „Biserica catolică simte în mod deosebit datoria de a face ceea ce este în puterea sa, împreună cu prietenii noștri evrei, pentru a respinge tendințele antisemite” (Comisia pentru raporturile religioase cu ebraismul, Pentru că darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile, 47).

Astăzi mai mult decât în trecut, lupta împotriva antisemitismului poate să se bucure de instrumente eficace, precum informarea și formarea. În această privință, vă mulțumesc pentru lucrarea voastră și pentru că însoțiți contrastul defăimării cu angajarea de a educa, de a promova respectarea tuturor și de a-i proteja pe cei mai slabi. A păzi comoara sacră a fiecărei vieți umane, de la zămislire până la sfârșit, tutelându-i demnitatea, este calea cea mai bună pentru a preveni orice formă violentă. În fața prea multei violențe care se răspândește în lume, suntem chemați la un mai mult de nonviolență, care nu înseamnă pasivitate, ci promovare activă a binelui. De fapt, dacă este necesar să se extirpe iarba răului, este și mai urgent să se semene binele: să se cultive dreptatea, să se mărească înțelegerea, să se susțină integrarea, fără a înceta niciodată; numai așa se vor putea culege roade de pace. La asta vă încurajez, având convingerea că a pune la dispoziție mijloacele pentru o viață demnă, a promova cultura și a favoriza pretutindeni libertatea de cult, protejându-i și pe credincioși și religiile de orice manifestare de violență și instrumentalizare, sunt cele mai bune antidoturi împotriva înălțării urii.

Vă sunt recunoscător și pentru dialogul pe care, la diferite niveluri, îl alimentați cu Biserica catolică. Asupra angajării comune și asupra drumului nostru de prietenie și de încredere fraternă invoc binecuvântarea Celui Atotputernic: în bunătatea sa să ne însoțească și să ne ajute să aducem roade de bine. Shalom alechem!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 09.02.2017
Publicarea pe acest sit: 12.02.2017
Etichete: ,

Comments are closed