Discursul Papei la sosirea în Spania

Discursul Papei Ioan Paul al II-lea,
la sosirea pe aeroportul din Madrid
sâmbătă, 3 mai 2003

Maiestățile voastre,
Domnilor Cardinali,
Domnule Președinte și distinse autorități,
Domnilor Episcopi,
Iubiți frați și surori:

1. Cu o deosebită emoție sosesc din nou în Spania în a cincea Călătorie Apostolică a mea în această națiune nobilă și iubită. Vă salut foarte cordial pe toți, pe cei prezenți aici și pe cei care urmăresc acest eveniment prin radio sau televiziune, adresându-le cu mult drag cuvintele Domnului înviat: „Pace vouă”.

Doresc fiecăruia dintre voi pacea pe care numai Dumnezeu ne-o poate da, prin Isus Cristos; pacea care este lucrare a dreptății, adevărului, iubirii și solidarității; pacea de care se bucură popoarele numai atunci când urmează poruncile legii lui Dumnezeu; pacea care ne face să ne simțim între noi frați cu oamenii și cu popoarele.

Pace ție, Spania!

2. Mulțumesc Maiestății sale Regelui Juan Carlos I pentru prezența sa aici, precum și Reginei, și într-un mod deosebit pentru cuvintele de bun venit pe care mi le-a adresat în numele poporului spaniol. Mulțumesc totodată pentru prezență Președintelui Guvernului și autorităților civile și militare, arătându-le aprecierea mea pentru colaborarea prestată pentru realizarea evenimentelor deosebite din această vizită.

Îi salut cu afecțiune pe Domnul Cardinal Antonio María Rouco Varela, Arhiepiscop de Madrid și Președinte al Conferinței Episcopale Spaniole, pe Domnii Cardinali, Arhiepiscopi și Episcopi, pe preoți, persoanele consacrate și pe ceilalți credincioși care alcătuiesc comunitatea catolică, aproape de două ori milenară, din această țară: Sunteți poporul lui Dumnezeu peregrin în Spania! Un popor care de-a lungul istoriei sale a dat atâtea dovezi de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, de fidelitate față de Biserică și față de Papa, de noblețe a sentimentelor, de dinamism apostolic. Mulțumesc tuturor, așadar, pentru această primire cordială.

3. Mâine voi avea ocazia să canonizez cinci fii ai acestui pământ. Ei au știut să accepte invitația lui Isus Cristos: „Veți fi martorii mei” proclamându-l cu viața și cu moartea lor. În acest moment istoric ei sunt lumină pe drumul nostru pentru a trăi credința cu curaj, pentru a încuraja iubirea față de aproapele și pentru a continua cu speranță construirea unei societăți întemeiată pe conviețuirea pașnică și pe înălțarea morală și umană a fiecărui cetățean. Cu viu interes urmăresc mereu vicisitudinile din Spania. Constat cu mulțumire progresul ei pentru bunăstarea tuturor. Procesul de dezvoltare al unei națiuni trebuie să se întemeieze pe valori autentice și permanente, care caută binele fiecărei persoane, supuse drepturilor și îndatoririlor, din prima clipă a existenței și a primirii ei în familie, și în etapele succesive ale integrării și participării ei în viața socială.

În această seară, mă voi întâlni cu tinerii și aștept cu speranță acest moment care-mi va permite să intru în contact cu cei care sunt chemați să fie protagoniștii noilor timpuri. Am deplină încredere în ei și sunt sigur că au voința de a nu dezamăgi nici pe Dumnezeu, nici Biserica, nici societatea din care provin.

4. În aceste momente transcendentale pentru consolidarea unei Europe unite, doresc să amintesc cuvintele cu care m-am despărțit de voi la Santiago de Compostela la încheierea primei mele călătorii apostolice pe pământul spaniol, din noiembrie 1982. De aici îndemnam Europa cu un apel plin de iubire, amintindu-i rădăcinile sale creștine bogate și fecunde: „Europa, regăsește-te. Fii tu însăți. Întărește-ți rădăcinile!” Sunt sigur că Spania va contribui cu bogata moștenire culturală și istorică a rădăcinilor sale catolice și cu propriile valori la integrarea unei Europe care, prin pluralitatea culturilor sale și respectând identitatea statelor membre, caută o unitate bazată pe criterii și principii în care să prevaleze binele integral al cetățenilor săi.

5. Implor de la Domnul, pentru Spania și pentru întreaga lume, o pace care să fie fecundă, stabilă și durabilă, precum și o conviețuire în unitate, în sânul diversității minunate și variate a oamenilor și orașelor lor.

Fie ca prin mijlocirea Fecioarei Neprihănite și a Apostolului Iacob, Dumnezeu să binecuvânteze Spania!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 03.05.2003
Publicarea pe acest sit: 03.05.2003
Etichete: , , ,

Lasă un răspuns