Discursul Papei la sosirea în Ecuador

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la sosirea pe aeroportul internațional
din Quito, Ecuador, 5 iulie 2015

Domnule președinte,

Stimate autorități ale guvernului,

Frați întru episcopat,

Doamnelor și domnilor,

Dragi prieteni,

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat harul să vin din nou în America Latină și să fiu astăzi aici cu voi, în această frumoasă țară Ecuador. Simt bucurie și recunoștință văzând bun-venitul călduros: este o dovadă în plus a caracterului care distinge așa de bine pe oamenii din această nobilă națiune.

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră – vă mulțumesc pentru consonanța dumneavoastră cu gândul meu: m-ați citat prea mult, mulțumesc! -, la care vă răspund cu cele mai bune urări pentru îndeplinirea misiunii dumneavoastră: fie ca să puteți realiza ceea ce doriți pentru binele poporului dumneavoastră. Salut cordial stimatele autorități ale guvernului, pe frații mei episcopi, pe credincioșii Bisericii țării și pe toți cei care astăzi îmi deschid ușile inimii lor, ale familiei lor și ale patriei lor. Spre voi toți se îndreaptă afectul meu și recunoștința mea sinceră.

Am vizitat Ecuadorul în diferite ocazii din motive pastorale; tot așa și astăzi, vin ca martor al milostivirii lui Dumnezeu și al credinței în Isus Cristos. Aceeași credință care timp de secole a plăsmuit identitatea acestui popor și a dat atâtea roade bune, între care se evidențiază figuri luminoase ca sfânta Mariana a lui Isus, sfântul frate Mihai Febres, sfânta Narcisa a lui Isus sau fericita Mercedes a lui Isus Molina, beatificată la Guayaquil în urmă cu treizeci de ani în timpul vizitei sfântului papă Ioan Paul al II-lea. Ei au trăit credința cu intensitate și entuziasm și practicând milostivirea au contribuit, în diferite domenii, la îmbunătățirea societății ecuadoriene din timpul lor.

Astăzi, și noi putem găsi în Evanghelie cheile care ne permit să înfruntăm provocările actuale, apreciind diferențele, promovând dialogul și participarea fără excluderi, pentru ca pașii înainte în progres și dezvoltare care se obțin să se consolideze și să garanteze un viitor mai bun pentru toți, rezervând o atenție specială fraților noștri mai fragili și minorităților mai vulnerabile, care sunt datoria pe care încă o are toată America Latină. Pentru acest scop, domnule președinte, veți putea conta mereu pe angajarea și colaborarea Bisericii, pentru a sluji acest popor ecuadorian care s-a ridicat în picioare cu demnitate.

Dragi prieteni, începe cu așteptări și cu speranță zilele pe care le avem în fața noastră. În Ecuador se află punctul cel mai apropiat de spațiul extern: este Chimborazo, numit pentru aceasta locul „cel mai apropiat de soare”, de lună și de stele. Noi creștinii îl asemănăm pe Isus Cristos cu soarele, iar luna cu Biserica; și luna nu are lumină proprie, și dacă luna se ascunde de soare devine întunecată. Soarele este Isus Cristos și dacă Biserica se desparte sau se ascunde de Isus Cristos devine întunecată și nu dă mărturie. Fie ca în aceste zile să devină mai evident pentru noi toți apropierea „soarelui care răsare din înălțime” (cf. Lc 1,78) și ca să fim reflexie a lumii sale, a iubirii sale.

De aici vreau să îmbrățișez întregul Ecuador. De pe vârful Chimborazo, până la coasta Pacificului; de la pădurea amazoniană până la insulele Galapagos; nu pierdeți niciodată capacitatea de a apăra pe cel mic și pe cel simplu, de a avea grijă de copiii voștri și de bătrânii voștri, care sunt amintirea poporului vostru, de a avea încredere în tineret și de a simți uimire pentru noblețea oamenilor voștri și față de frumusețea singulară a țării voastre – care conform domnului președinte este paradisul [se referă la o expresie din discursul președintelui].

Fie ca Preasfânta Inimă a lui Isus și Inima Neprihănită a Mariei, cărora Ecuadorul a fost consacrat, să reverse asupra voastră har și binecuvântare. Multe mulțumiri!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.07.2015
Publicarea pe acest sit: 06.07.2015
Etichete: , ,

Lasă un răspuns