Discursul Papei la semnarea exortaţiei apostolice Pastores gregis

Discursul Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
la semnarea și promulgarea exortației apostolice post-sinodale Pastores gregis
Vatican, 16 octombrie 2003

Domnilor Cardinali,
Venerați frați în episcopat!

1. Cu o bucurie intimă semnez și încredințez întregii Biserici și, în mod spiritual, fiecărui Episcop al ei, Exortația Apostolică post-sinodală Pastores gregis. Am redactat-o adunând diferite contribuții oferite de Părinții celei de a X-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, care a avut ca temă: „Episcopul, slujitorul Evangheliei lui Isus Cristos pentru speranța lumii „.

Adresez salutul meu cordial și fratern Domnilor Cardinali, cu un gând special, de recunoștință, pentru Cardinalul Jan Pieter Schotte, Secretar General al Sinodului Episcopilor. Îi salut apoi pe Patriarhi, pe Președinții Conferințelor Episcopale și pe Arhiepiscopii și Episcopii prezenți. Prin voi, venerați Frați, expresia afecțiunii mele să ajungă la întreg Colegiul Episcopal. În el se reflectă universalitatea și unitatea Poporului lui Dumnezeu pelerin în lume (cf. Lumen gentium, 22).. Extind salutul meu la toate Bisericile particulare în componentele lor: prezbiteri, diaconi, persoane consacrate și credincioși laici. Asigur pe fiecare de apropierea mea spirituală.

2. Părinții sinodali au amintit marea importanță a slujirii episcopale pentru viața Poporului lui Dumnezeu. S-au oprit îndelung asupra naturii colegiale a Episcopatului; au subliniat cum funcțiile de a învăța, sfinți și cârmui trebuie să fie exercitate în comuniune ierarhică și în fraternă unitate cu Capul și cu ceilalți membri ai Colegiului episcopal.

Figura evanghelică a Bunului Păstor a fost icoana la care lucrările sinodale au făcut în mod constant referire. Adunarea sinodală a indicat în mod concret care trebuie să fie spiritul cu care Episcopul este chemat să desfășoare în Biserică slujirea sa: cunoașterea turmei, iubirea față de toți și atenția față de fiecare persoană, milostivirea și căutarea oii pierdute. Iată câteva caracteristici care disting ministerul Episcopului. El este chemat să fie părinte, învățător, prieten și frate al fiecărui om, după exemplul lui Cristos. Străbătând cu fidelitate acest drum, va putea ajunge la sfințenie, o sfințenie care va trebui să crească nu alături de minister, ci prin ministerul însuși.

3. Ca vestitor al Cuvântului divin, învățător și doctor al credinței, Episcopul are îndatorirea de a învăța cu sinceritate apostolică credința creștină, propunând-o mereu în mod autentic.

Ca „econom al harului supremei preoții” (Lumen gentium, 26), se va îngriji ca celebrările liturgice să fie epifania misterului. Adică să fie expresie a autenticei naturi a Bisericii, care aduce în mod activ cult lui Dumnezeu, prin Cristos, în Duhul Sfânt.

În calitate de cârmuitor a poporului creștin, cu autoritate pastorală și ministerială, Episcopul va trebui să se îngrijească să promoveze participarea tuturor credincioșilor la edificarea Bisericii. Va desfășura această îndatorire specifică a sa cu acea responsabilitate personală care provine din misiunea sa în slujba întregii Comunități.

Atent la nevoile Bisericii și ale lumii, va înfrunta provocările timpului prezent. Va fi profet al dreptății și al păcii, apărător al drepturilor celor mici și ale celor excluși. Va proclama tuturor Evanghelia vieții, a adevărului și a iubirii. Va avea o privire preferențială pentru mulțimea săracilor care locuiesc pământul.

Amintindu-și dorința lui Cristos „ut omnes unum sint” (In 1,21), va sprijini înainte de toate drumul ecumenic, pentru ca Biserica să strălucească printre popoare ca un stindard al unității și al bunei înțelegeri. În societatea multietnică a acestui început al mileniului al treilea, va deveni și promotorul dialogului interreligios.

4. Domnilor Cardinali, venerați Patriarhi și Frați în episcopat, încredințându-vă Exortația Apostolică post-sinodală Pastores gregis, sunt foarte conștient de numeroasele îndatoriri pe care Domnul ni le-a încredințat. Oficiul la care am fost chemați este dificil și important. Unde vom afla forța pentru a-l împlini conform voinței lui Cristos? Fără îndoială numai în El. A fi Păstori ai turmei sale este astăzi deosebit de greu și exigent. Trebuie să avem însă încredere „contra spem in spem” (Rom 4,18). Cristos merge cu noi și ne susține cu harul său.

Să ne întărească în speranță Preasfânta Maria care, împreună cu Apostolii, a așteptat în rugăciune unanimă și perseverentă Duhul Sfânt. Să mijlocească pe lângă Dumnezeu pentru ca chipul luminos al lui Cristos să strălucească mereu în Biserică.

Iubiți Frați în episcopat! Papa împărtășește grijile, temerile, suferințele, speranțele și bucuriile ministerului vostru. Este alături de voi în mod spiritual, în timp ce cu afecțiune împarte tuturor Binecuvântarea sa.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 16.10.2003
Publicarea pe acest sit: 16.10.2003
Etichete: ,

Lasă un răspuns