Discursul Papei către olandezii veniți în pelerinaj

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
către olandezii veniți în pelerinaj
pentru Jubileul Milostivirii
marți, 15 noiembrie 2016

Iubiți frați și surori,

Sunt foarte bucuros să vă salut aici în bazilica „Sfântul Petru” cu ocazia „Zilei Olandeze” a Jubileului Milostivirii. Este frumos că ați venit împreună, păstori și credincioși din toate diecezele olandeze, într-un pelerinaj comun la Roma. În acest mod manifestați viața și comuniunea Bisericii din Olanda și unitatea cu succesorul lui Petru.

Anul Sfânt ne face să intrăm și mai mult în raport cu Isus Cristos, chipul milostivirii Tatălui. Nu ajungem niciodată să epuizăm acest mare mister al iubirii lui Dumnezeu! Este izvorul mântuirii noastre: toată lumea, noi toți avem nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. Și noi experimentăm bunătatea mântuitoare a lui Dumnezeu în mod deosebit în sacramentul Pocăinței și Reconcilierii. Spovada este locul în care se primește în dar iertarea și milostivirea lui Dumnezeu, care a început transformarea fiecăruia dintre noi și reforma vieții Bisericii.

De aceea vă încurajez să deschideți inimile voastre și să vă lăsați plăsmuiți de milostivirea lui Dumnezeu. Astfel veți deveni la rândul vostru instrumente ale milostivirii. Îmbrățișați de Tatăl milostiv care ne oferă mereu iertarea sa, veți fi capabili să mărturisiți iubirea sa în viața de fiecare zi. Bărbaților și femeilor de astăzi le este sete de Dumnezeu, le este sete de bunătatea sa și de iubirea sa. Și voi, ca niște „canale” ale milostivirii, puteți ajuta la potolirea acestei sete; puteți ajuta atâtea persoane să-l redescopere pe Cristos, Mântuitor și Răscumpărător al omenirii; ca discipoli misionari ai lui Isus puteți „iriga” societatea cu vestirea Evangheliei și cu caritatea, mai ales față de cei mai nevoiași și față de persoanele abandonate.

Vă încredințez pe voi și toată Biserica din Olanda ocrotirii materne a Mariei Preasfinte, Mama Milostivirii, și vă binecuvântez din inimă. Vă rog, rugați-vă și pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.11.2016
Publicarea pe acest sit: 15.11.2016
Etichete: ,

Comments are closed