Discursul Papei adresat tinerilor spanioli

Discursul Papei Ioan Paul al II-lea
adresat tinerilor spanioli
aerodromul „Cuatro Vientos” din Madrid
sâmbătă, 3 mai 2003

1. Conduși de mână de Fecioara Maria și însoțiți de exemplul și de mijlocirea noilor Sfinți, am parcurs în rugăciune diferite momente ale vieții lui Isus. Rozariul, în fond, în simplitatea și profunzimea sa, este un adevărat compendiu al Evangheliei și conduce la însuși centrul mesajului creștin: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (In 3,16).
Maria, pe lângă faptul că este o Mamă apropiată, discretă și înțelegătoare, este cea mai bună Învățătoare pentru a ajunge la cunoașterea adevărului prin contemplație. Drama culturii actuale este lipsa de interioritate, absența contemplației. Fără interioritate cultura e lipsită de conținut, este ca un trup care nu și-a aflat încă sufletul. De ce este capabilă omenirea fără interioritate? Din păcate, cunoaștem foarte bine răspunsul. Când lipsește spiritul contemplativ nu este apărată viața și degenerează tot ce este uman. Fără interioritate omul modern pune în pericol însăși integritatea proprie.
2. Dragi tineri, vă invit să faceți parte din „Școala Fecioarei Maria”. Ea este model de neîntrecut al contemplării și exemplu admirabil de interioritate fecundă, plină de bucurie și care îmbogățește. Ea vă va învăța să nu separați niciodată acțiunea de contemplație, astfel veți contribui mai bine la a transforma în realitate un mare vis: nașterea noii Europe din spirit. O Europă fidelă rădăcinilor sale creștine, care nu este închisă în sine ci deschisă spre dialog și colaborare cu celelalte popoare de pe pământ; o Europă conștientă că este chemată să fie far al civilizației și stimul de progres pentru lume, decisă să îmbine eforturile sale și creativitatea sa în slujba păcii și a solidarității între popoare.
3. Iubiți tineri, știți bine cât de mult mă preocupă pacea în lumea. Spirala violenței, a terorismului și a războiului provoacă, și în zilele noastre, ură și moarte. Pacea – o știm – este înainte de toate un dar de Sus pe care trebuie să-l cerem cu insistență și pe care, în plus, trebuie să-l clădim în toți printr-o profundă convertire interioară. De aceea, astăzi vreau să vă angajați să fiți lucrători și făuritori ai păcii. Răspundeți violenței oarbe și urii inumane cu puterea fascinantă a iubirii. Învingenți dușmănia cu forța iertării. Țineți-vă departe de orice formă de naționalism exagerat, de rasism și de intoleranță. Mărturisiți cu viața voastră că ideile nu se impun, ci se propun. Niciodată să nu vă descurajați din cauza răului! Pentru aceasta aveți nevoie de ajutorul rugăciunii și de mângâierea care vin dintr-o prietenie intimă cu Cristos. Numai astfel, trăind experiența iubirii lui Dumnezeu și iradiind fraternitatea evanghelică, veți putea fi constructori ai unei lumi mai bune, autentici bărbați și femei pacifici și pacificatori.
4. Mâine voi avea ocazia de a proclama cinci noi sfinți, fii și fiice ale acestei nobile națiuni și ai acestei Biserici. Ei „au fost tineri ca și voi, plini de energie, de vise și de exigențe de viață. Întâlnirea cu Cristos le-a transformat viețile. (…) De aceea, au fost capabili să atragă și alți tineri, prieteni ai lor, și să creeze opere de rugăciune, de evanghelizare și de caritate care există și acum” (Mesaj al episcopilor spanioli cu ocazia călătoriei Sfântului Părinte, 4).
Dragi tineri, mergeți cu încredere în întâmpinarea lui Isus și, asemenea noilor sfinți, nu vă fie teamă să vorbiți cu El căci Cristos este răspunsul adevărat la toate întrebările privind omul și destinul său. Și fără îndoială voi tinerii vă veți transforma în apostoli ai celor de seama voastră. Știu foarte bine că acest lucru nu este ușor. De multe ori am avut tentația de a spune asemenea profetului Ieremia: „O, Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt tânăr” (Ier 1,6). Nu vă descurajați, pentru că nu sunteți singuri: Domnul nu va înceta niciodată să vă însoțească, cu harul său și cu darul Duhului său.
5. Această prezență fidelă a Domnului vă face capabili să vă asumați misiunea noii evanghelizări, la care toți fiii Bisericii sunt chemați. Este o îndatorire a tuturor. În ea laicii au rol de protagoniști, mai ales soții și familiile creștine; fără îndoială, evanghelizarea are neapărat nevoie astăzi de preoți și de persoane consacrate. Acesta este motivul pentru care doresc să spun fiecăruia dintre voi, tinerii, în parte: dacă simți chemarea lui Dumnezeu care îți spune: „Urmează-mă!” (Mc 2,14; Lc 5,27), să nu taci. Fii generos, răspunde Mariei oferindu-i lui Dumnezeu „da”-ul plin de bucurie al persoanei și al vieții tale.
Vă ofer mărturia mea: am fost hirotonit preot când aveam 26 de ani. De atunci au trecut 56 de ani. Privind înapoi și amintindu-mi acești ani ai vieții mele, vă pot asigura că merită să te dedici cauzei lui Cristos și, din iubire față de El, să te consacri în slujba omului. Merită să-ți dai viața pentru Evanghelie și pentru frați!
6. La încheierea acestor cuvinte doresc să o invoc pe Maria, steaua luminoasă care vestește răsăritul Soarelui care se naște de Sus, Isus Cristos:
Bucură-te, Marie, cea plină de har!
În această noapte te rog pentru tinerii din Spania,
tineri plini de vise și de speranțe.
Ei sunt străjerii dimineții,
poporul fericirilor;
sunt speranța vie a Bisericii și a Papei.
Sfântă Marie, Mama tinerilor,
mijlocește ca să fie mărturisitori ai lui Cristos Înviat,
apostoli umili și curajoși ai celui de al treilea mileniu,
heralzi generoși ai Evangheliei.
Sfântă Marie, Fecioară Neprihănită,
roagă-te cu noi,
roagă-te pentru noi. Amin.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 03.05.2003
Publicarea pe acest sit: 03.05.2003
Etichete: , , ,

Lasă un răspuns