Discursul Papei adresat participanților la pelerinajul poporului țigănesc

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților
la pelerinajul poporului țigănesc
luni, 26 octombrie 2015

Iubiți frați și surori!

Vă primesc și vă salut pe toți din inimă. Îi mulțumesc cardinalului Antonio Maria Vegli? pentru cuvintele sale și pentru că a organizat acest eveniment în colaborare cu Fundația „Migrantes” din Conferința Episcopală Italiană, cu Oficiul „Migrantes” din dieceza de Roma și Comunitatea „Sfântul Egidiu”.

Dragi prieteni țigani, o Del si tumentsa! [„Domnul să fie cu voi!”]

Mulți dintre voi vin de departe și au făcut o călătorie lungă pentru a ajunge aici. Fiți bineveniți! Vă mulțumesc pentru că ați voit să comemorați împreună întâlnirea istorică a fericitului Paul al VI-lea cu poporul nomad. Au trecut cincizeci de ani de când el a venit să vă viziteze în tabăra din Pomezia. Cu grijă paternă, Papa le-a spus bunicilor și părinților voștri: „Oriunde vă opriți, voi sunteți considerați intruși și străini […] Aici nu; […] aici găsiți pe cineva care vă iubește, vă stimează, vă apreciază, vă asistă” (Insegnamenti III [1966], 491). Cu aceste cuvinte, el a stimulat Biserica la angajarea pastorală față de poporul vostru, încurajându-vă în același timp și pe voi să aveți încredere în ea. Din acea zi până astăzi, am fost martorii marilor schimbări fie în domeniul evanghelizării fie în cel al promovării umane, sociale și culturale a comunității voastre. L-am auzit pe dr. Peter Polak, experiența sa, și cum pe această cale trebuie să se facă o promovare și să se continue să se facă asta.

Un semn puternic de credință și creștere spirituală a etniilor voastre este numărul mereu în creștere al vocațiilor sacerdotale, diaconale și de viață consacrată. Astăzi este aici cu noi episcopul Devprasad Ganava, și el fiu al acestui popor. La voi, dragi consacrați, frații voștri și surorile voastre privesc cu încredere și cu speranță pentru rolul pe care-l aveți și pentru tot ceea ce puteți face în procesul de reconciliere în cadrul societății și al Bisericii. Voi sunteți o legătură între două culturi și, pentru aceasta, vi se cere să fiți mereu martori ai transparenței evanghelice pentru a favoriza nașterea, creșterea și îngrijirea de noi vocații. Să știți să fiți însoțitori nu numai pe drumul spiritual, ci și în aspectul obișnuit al vieții zilnice cu toate trudele, bucuriile și preocupările sale.

Cunosc dificultățile poporului vostru. Vizitând câteva parohii romane, în periferiile orașului, am avut ocazia să aud problemele voastre, neliniștile voastre, și am constatat că interpelează nu numai Biserica, ci și autoritățile locale. Am putut să văd condițiile precare în care trăiesc mulți dintre voi, datorate neglijării și lipsei locului de muncă și a necesarelor mijloace de subzistență. Acest lucru contrastează cu dreptul fiecărei persoane la o viață demnă, la o muncă demnă, la instruire și la asistență sanitară. Ordinea morală și cea socială impun ca fiecare ființă umană să se poată bucura de drepturile fundamentale și să trebuiască să răspundă la propriile îndatoriri. Pe această bază este posibil să se construiască o conviețuire pașnică, în care diferitele culturi și tradiții păstrează respectivele valori nu în atitudine de închidere și contrapoziție, ci de dialog și integrare. Nu mai vrem să asistăm la tragedii familiale în care copiii mor de frig sau printre flăcări, sau devin obiecte în mâna persoanelor depravate, tinerii și femeile sunt implicați în traficul de droguri sau de ființe umane. Și asta pentru că adesea cădem în indiferență și în incapacitatea de a accepta obiceiuri sau moduri de viață diferite de noi.

Aș vrea ca și pentru poporul vostru să se înceapă o nouă istorie, o istorie reînnoită. Să se dea pagina! A venit timpul de a dezrădăcina prejudecăți seculare, preconcepții și neîncrederi reciproce care adesea sunt la baza discriminării, a rasismului și a xenofobiei. Nimeni nu trebuie să se simtă izolat, nimeni nu este autorizat să calce în picioare demnitatea și drepturile celorlalți. Este spiritul milostivirii cel care ne cheamă să ne batem pentru ca să fie garantate toate aceste valori. Deci să permitem ca Evanghelia milostivirii să zdruncine conștiințele noastre și să deschidem inimile noastre și mâinile noastre la cei mai nevoiași și la cei mai marginalizați, pornind de la cel este mai aproape de noi. Vă îndemn pe voi cei dintâi, în orașele de astăzi în care se respiră atâta individualism, să vă angajați să construiți periferii mai umane, legături de fraternitate și împărtășire; aveți această responsabilitate, este și misiunea voastră. Și puteți face asta dacă sunteți înainte de toate buni creștini, evitând tot ceea ce nu este vrednic de acest nume: falsități, înșelătorii, escrocherii, certuri. Aveți exemplul fericitului Zeffirino Giménez Malla, fiu al poporului vostru, care s-a remarcat prin virtuțile sale, prin umilință și onestitate, și prin marea evlavie față de Sfânta Fecioară Maria, o evlavie care l-a dus la martiriu și la a fi cunoscut ca „Martir al Rozariului”. Vi-l propun astăzi ca model de viață și de religiozitate, și datorită legăturilor culturale și etnice care vă leagă cu el.

Dragi prieteni, nu dați mijloacelor de comunicare și opiniei publice ocazii pentru a vorbi rău despre voi. Voi înșivă sunteți protagoniștii prezentului vostru și al viitorului vostru. Ca toți cetățenii, puteți contribui la bunăstarea și la progresul societății respectându-i legile, îndeplinind îndatoririle voastre și integrându-vă și prin emanciparea noilor generații. Văd aici în Aulă mulți tineri și mulți copii: sunt viitorul poporului vostru dar și al societății în care trăiesc. Copiii sunt comoara voastră cea mai prețioasă. Cultura voastră astăzi este în fază de schimbare, dezvoltarea tehnologică îi face pe tinerii voștri tot mai conștienți de propriile responsabilități și de demnitatea lor, și ei înșiși simt necesitatea de a lucra pentru promovarea umană personală și a poporului vostru. Asta cere ca să le fie asigurată o școlarizare adecvată. Și asta trebuie să cereți: este un drept!

Instruirea este cu siguranță baza pentru o dezvoltare sănătoasă a persoanei. Este cunoscut că nivelul scăzut de școlarizare a multora dintre tinerii voștri reprezintă astăzi principalul obstacol pentru accesul la lumea muncii. Copiii voștri au dreptul să meargă la școală, nu împiedicați asta! Copiii voștri au dreptul să meargă la școală! Este important ca stimulentul spre o mai mare instruire să pornească de la familie, să pornească de la părinți, să pornească de la bunici; este misiunea adulților să se asigure ca tinerii să frecventeze școala. Accesul la instruire permite tinerilor voștri să devină cetățeni activi, să participe la viața politică, socială și economică în respectivele țări.

Instituțiilor civile le este cerută angajarea de a garanta parcursuri formative adecvate pentru tinerii țigani, dând posibilitatea și familiilor care trăiesc în condiții mai grele să beneficieze de o adecvată inserare școlară și de muncă. Procesul de integrare pune societății provocarea de a cunoaște cultura, istoria și valorile populațiilor țigănești. Cultura voastră și valorile voastre, să fie cunoscute de toți!

De mai multe ori, și din partea sfântului Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea, v-a fost asigurat afectul și încurajarea Bisericii. Acum aș vrea să închei cu cuvintele fericitului Paul al VI-lea, care v-a afirmat: „Voi în Biserică nu sunteți la margini, ci, sub anumite aspecte, voi sunteți în centru, voi sunteți în inimă. Voi sunteți în inima Bisericii” (ibid., 491-492). În această inimă este și Maria, venerată de voi ca Sfânta Fecioară Maria a Țiganilor, pe care peste puțin timp o vom încorona din nou pentru a aminti gestul făcut de Papa Montini în urmă cu cincizeci de ani. Ei și fericitului Zeffirino vă încredințez pe voi, familiile voastre și viitorul vostru. Și vă rog, vă cer să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.05.2015
Publicarea pe acest sit: 27.10.2015
Etichete: ,

Lasă un răspuns