Discursul Papei adresat participanților la cursul despre procesul matrimonial

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la cursul
despre procesul matrimonial

sâmbătă, 25 februarie 2017

Iubiți frați,

Sunt bucuros să vă întâlnesc la sfârșitul cursului de formare pentru parohi, promovat de Rota Romana, despre noul proces matrimonial. Îi mulțumesc decanului și prodecanului pentru angajarea lor în favoarea acestor cursuri de formare. Ceea ce s-a discutat și s-a propus în Sinodul Episcopilor despre tema „Căsătoria și familia” a fost receptat și integrat în mod organic în exortația apostolică Amoris laetitia și tradus în norme juridice oportune conținute în două documente specifice: motu proprio Mitis Iudex și motu proprio Misericors Iesus. Este un lucru bun că voi parohii, prin aceste inițiative de studiu, puteți aprofunda această materie, pentru că mai ales voi sunteți cei care trebuie s-o aplicați concret în contactul zilnic cu familiile.

În cea mai mare parte a cazurilor voi suntem primii interlocutori ai tinerilor care doresc să formeze o nouă familie și să se căsătorească în sacramentul Căsătoriei. Și tot vouă vi se adresează mai mult acei soți care, din cauza problemelor serioase în relația lor, se află în criză, au nevoie să reînsuflețească credința și să redescopere harul sacramentului; și în anumite cazuri cer indicații pentru a iniția un proces de nulitate. Nimeni nu cunoaște mai bine decât voi și nu este în contact cu realitatea țesutului social din teritoriu, experimentând complexitatea sa variată: uniri celebrate în Cristos, uniri de fapt, uniri civile, uniri eșuate, familii și tineri fericiți și nefericiți. Voi sunteți chemați să fiți însoțitori de călători ai fiecărei persoane și ai fiecărei situații pentru a mărturisi și a susține.

Înainte de toate să fie grija voastră de a mărturisi harul sacramentului Căsătoriei și binele primordial al familiei, celulă vitală a Bisericii și a societății, prin proclamarea că o căsătorie între un bărbat și o femeie este semn al unirii nupțiale dintre Cristos și Biserică. Această mărturie o realizați concret atunci când îi pregătiți pe logodnici la căsătorie, făcându-i conștienți de semnificația profundă a pasului pe care urmează să-l facă, și când însoțiți cu grijă tinerele cupluri, ajutându-le să trăiască în lumini și în umbre, în momentele de bucurie și în cele de trudă, forța divină și frumusețea căsătoriei lor. Dar eu mă întreb câți dintre acești tineri care vin la cursurile prematrimoniale înțeleg ce înseamnă „căsătorie”, semnul unirii lui Cristos și a Bisericii. „Da, da” – spun da, dar înțeleg asta? Au credință în asta? Sunt convins că este nevoie de un adevărat catecumenat pentru sacramentul Căsătoriei și nu să se facă pregătire cu două sau trei reuniuni și apoi să se meargă înainte.

Nu încetați să amintiți mereu soților creștini că în sacramentul Căsătoriei Dumnezeu, ca să spunem așa, se oglindește în ei, imprimând imaginea sa și caracterul de neșters al iubirii sale. De fapt, căsătoria este icoană a lui Dumnezeu, creată pentru noi de către El, care este comuniune perfectă a celor trei Persoane a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Iubirea lui Dumnezeu Unul și Întreit și iubirea dintre Cristos Biserică mireasa sa să fie centrul catehezei și evanghelizării matrimoniale: prin întâlniri personale sau comunitare, programate sau spontane, nu încetați să arătați tuturor, în special soților, acest „mister mare” (cf. Ef 5,32).

În timp ce oferiți această mărturie, să fie grija voastră și a-i susține pe cei care și-au dat seama de faptul că unirea lor nu este o adevărată căsătorie sacramentală și vor să iasă din această situație. În această operă delicată și necesară faceți în așa fel încât credincioșii voștri să vă recunoască nu atât ca experți în acte birocratice sau în norme juridice, ci ca frați care se pun într-o atitudine de ascultare și de înțelegere.

În același timp, deveniți aproapele, cu stilul propriu al Evangheliei, în întâlnirea și în primirea acelor tineri care preferă să conviețuiască fără să se căsătorească. Ei, pe planul spiritual și moral, sunt printre cei săraci și cei mici, față de care Biserica, pe urmele Învățătorului și Domnului ei, vrea să fie mamă care nu abandonează ci care se apropie și se îngrijește. Și aceste persoane sunt iubite de inima lui Cristos. Să aveți față de ele o privire de duioșie și de compasiune. Această îngrijire a celor din urmă, tocmai pentru că emană din Evanghelie, este parte esențială a operei voastre de promovare și apărare a sacramentului Căsătoriei. De fapt, parohia este locul prin excelență al lui salus animarum. Așa învăța fericitul Paul al VI-lea: „Parohia […] este prezența lui Cristos în plinătatea funcției sale mântuitoare. […] este casa Evangheliei, casa adevărului, școala Domnului nostru” (Discurs în parohia „Gran Madre di Dio” din Roma, 8 martie 1964: Insegnamenti II [1964], 1077).

Iubiți frați, vorbind recent la Rota Romana am recomandat să se facă un adevărat catecumenat al viitorilor soți, care să includă toate etapele drumului sacramental: timpurile pregătirii la căsătorie, al celebrării sale și al anilor imediat următori. Vouă parohilor, colaboratori indispensabili ai episcopilor, este încredințat îndeosebi acest catecumenat. Vă încurajez să-l realizați în pofida dificultăților pe care le veți putea întâlni. Și cred că dificultatea cea mai mare este de a gândi sau a trăi căsătoria ca un fapt social – „noi trebuie să facem acest fapt social” – și nu ca un adevărat sacrament, care cere o pregătire lungă, lungă.

Vă mulțumesc pentru angajarea voastră în favoarea vestirii Evangheliei familiei. Duhul Sfânt să vă ajute să fiți slujitori ai păcii și ai mângâierii în mijlocul sfântului popor credincios al lui Dumnezeu, în special al persoanelor mai fragile și nevoiașe de grija voastră pastorală. În timp ce vă cer să vă rugați pentru mine, din inimă binecuvântez pe fiecare dintre voi și comunitățile voastre parohiale. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.02.2017
Publicarea pe acest sit: 25.02.2017
Etichete: ,

Comments are closed