Discursul Papei adresat membrilor Bisericii Caldeene

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat membrilor Bisericii Caldeene
luni, 26 octombrie 2015

Preafericite,
Iubiți frați întru Episcopat,

Vă primesc cu bucurie și mulțumesc Preafericirii Sale patriarhul Louis Raphaël I Sako pentru cuvintele sale respectuoase. Profit de ocazie pentru a ajunge, prin intermediul vostru, la toți credincioșii și la toți locuitorii din iubitele țări Irak și Siria, într-o perioadă deosebit de dureroasă și delicată, cu întărirea și solidaritatea creștină. Fie ca milostivirea lui Dumnezeu, în iminența Anului Jubiliar, să aline rănile războiului care rănesc inima comunităților voastre, pentru ca nimeni să nu se descurajeze în acest moment, în care strigătele violenței par să depășească rugăciunile fervente pentru pace.

Astăzi, situația în țările voastre de origine este grav compromisă de ura fanatică a terorismului care continuă să provoace o puternică hemoragie de credincioși care se îndepărtează din țările părinților lor, unde au crescut bine înrădăcinați în brazda tradiției. Această stare de lucruri amenință desigur la temelii prezența creștină vitală în acel ținut ca a văzut începând drumul patriarhului Abraham, răsunând glasul profeților care chemau la speranță Israelul în timpul exilului, întemeind primele Biserici pe sângele atâtor martiri, mărturisind plinătatea Evangheliei, făcând să crească societățile cu propria contribuție, în timpul secolelor de conviețuire pașnică cu frații noștri adepți ai islamului. În schimb, din păcate aceste timpuri ale noastre sunt marcate de nenumărate exemple de persecuție, chiar până la martiriu.

Biserica caldee, care suferă datorită acestei stări de lucruri cauzate de război, cunoaște și necesitățile credincioșilor din diaspora, care simt dorința de a rămâne tari în propriile rădăcini și de a se insera în noile contexte. De aceea confirm, astăzi mai mult ca oricând, tot sprijinul și solidaritatea Scaunului Apostolic în favoarea binelui comun al întregii Biserici caldee. Mă rog pentru ca să nu fie constrânși creștinii să părăsească Irakul și Orientul Mijlociu – mă gândesc îndeosebi la fiii și fiicele din Biserica voastră, cu bogata lor tradiție.

Vă îndemn să vă străduiți neobosit ca niște constructori de unitate în toate provinciile din Irak, favorizând dialogul și colaborarea între toți actorii din viața publică, contribuind la însănătoșirea diviziunilor și împiedicând să apară altele.

Vizita voastră îmi permite să reînnoiesc un apel din inimă adresat comunității internaționale, pentru ca să știe să adopte toate strategiile valabile cu scopul de a promova obținerea păcii în țări devastate teribil de ură, pentru a readuce suflul vital al Iubirii în locuri care din totdeauna au fost răscruci de popoare, culturi și națiuni. Mult dorita pace să poată răsări la orizontul istoriei, pentru ca dramele triste provocate de violență să lase locul unui climat de conviețuire reciprocă.

Sinodul, care în aceste zile îl celebrați in Urbe, este un „drum împreună”, un moment propice de confruntare între diversitățile care îmbogățesc comuniunea fraternă dintre voi, sub privirea lui Cristos Bun Păstor. Așa cum am avut ocazia să spun comemorând cei cincizeci de ani ai Sinodului Episcopilor, „A merge împreună – laici, păstori, Episcop de Roma – este un concept ușor de exprimat în cuvinte, dar nu așa de ușor de pus în practică […]. Să nu uităm asta niciodată! Pentru discipolii lui Isus, ieri astăzi și întotdeauna, unica autoritate este autoritatea slujirii, unica putere este puterea crucii, conform cuvintelor Învățătorului: «Știți că cei care conduc popoarele le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru» (Mt 20,25-27). Între voi să nu fie așa: în această expresie ajungem la însăși inima misterului Bisericii – «între voi să nu fie așa» – și primim lumina necesară pentru a înțelege slujirea ierarhică” (Discurs la a 50-a aniversare a Sinodului Episcopilor, 17 octombrie 2015).

De aceea vă invit să urmați îndemnul apostolului Paul să aveți între voi aceleași simțăminte ale lui Cristos (cf. Fil 2,5), acționând cu milostivire, în umilință, în răbdare și în reciprocă primire care generează comuniune.

Sinodul să fie trăit cu simț de responsabilitate, participare și slujire, având mereu în față imaginea Bunului Păstor, care are la inimă mântuirea oilor sale și, în mod deosebit, se îngrijește de cea rătăcită. Fiți și voi așa: zeloși în căutarea lui salus animarum, a preoților precum și a laicilor, știind bine că exercitarea comuniunii uneori cere o adevărată kenosis, o înjosire și o despuiere de sine.

Vă încurajez să fiți paterni cu preoții și cu toți consacrații, care sunt primii voștri colaboratori și, respectând tradiția și normele, să fiți primitori față de ei, binevoitori și înțelegători față de necesitățile lor, demarând parcursuri pentru ca să fie tot mai conștienți de exigențele activității lor în slujba fraților. Făcând astfel, veți reuși să umpleți distanțele care separă și să discerneți răspunsurile la urgențele actuale ale Bisericii caldee fie în patria mamă fie în diaspora. În acest mod, reflecțiile care vor rezulta vor putea oferi soluții rodnice la exigențele voastre actuale și idei de convergență pentru rezolvarea problematicilor liturgice și de ordin general.

Îndemnându-vă să continuați angajarea voastră pastorală cu fraternă comuniune și spirit misionar, vouă tuturor, păstori caldei, încredințez cuvintele mele de încurajare pentru credincioși: să răsune pe buzele voastre ca mângâierea mea care încălzește inimile lor.

Încredințez Biserica caldee ocrotirii materne a Fecioarei Maria și împart asupra voastră, asupra preoților, asupra călugărilor și călugărițelor și asupra tuturor credincioșilor Binecuvântarea Apostolică, garanție de speranță și de mângâiere în Iubirea lui Dumnezeu Milostiv.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.10.2015
Publicarea pe acest sit: 26.10.2015
Etichete: ,

Lasă un răspuns