Discursul Papei adresat delegației ecumenice finlandeze

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației ecumenice finlandeze
cu ocazia sărbătorii Sf. Henric
joi, 25 ianuarie 2018

Iubiți frați și surori,

Vă adresez bun-venit cu ocazia pelerinajului vostru la Roma, care este de acum o întâlnire anuală cu ocazia sărbătorii sfântului Henric. Îi mulțumesc episcopului luteran de Espoo pentru cuvintele sale respectuoase. În timp ce se încheie Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creștinilor, ne întoarcem cu gândul, plini de bucurie, la comemorarea comună a Reformei din anul trecut, care a întărit și aprofundat, în Domnul nostru Isus Cristos, comuniunea dintre luterani, catolici și partenerii lor ecumenici din toată lumea. Această comemorare comună rămâne o oportunitate rodnică pentru ecumenism, pentru că a marcat nu un punct de sosire, ci un punct de pornire în căutarea ecumenică a unității depline și vizibile între noi, sub triplul semn al recunoștinței, al căinței și al speranței, toate trei indispensabile dacă vrem cu adevărat să vindecăm amintirea noastră. Nu este o întâmplare că eforturile noastre se orientează spre studiul unei probleme ecumenice prioritare asupra căreia vrem să ne oprim în viitor, adică problema naturii Bisericii.

Esențială pentru comemorarea comună a Reformei în toată lumea a fost dimensiunea ecumenică a rugăciunii noastre și a întâlnirilor noastre, în care n-a mai fost urmă a neînțelegerilor și conflictelor din trecut. Comemorarea noastră a fost celebrată într-un spirit complet diferit, deoarece am înțeles evenimentul Reformei ca o invitație de a face față împreună pierderii de credibilitate a creștinismului, o invitație de a conferi forță reînnoită mărturisirii comune a Dumnezeului Unul și Întreit. Anul care tocmai s-a încheiat ne-a amintit timpul în care unitatea dintre creștini încă nu era deteriorată. Iată pentru ce luteranii și catolicii au putut celebra comemorarea din 2017 numai într-un mod: în comuniunea ecumenică.

Cu bucurie și recunoștință primesc astăzi din mâinile voastre documentul produs recent de Comisia de dialog luterană-catolică din Finlanda, intitulat „Comuniune în creștere. Declarație despre Biserică, euharistie și slujire”. În aceste conținuturi cruciale se pot vedea temele decisive în jurul cărora dialogul ecumenic va putea și va trebui să fie dus înainte. De fapt, după consensul obținut între luterani și catolici despre probleme fundamentale referitoare la doctrina justificării, implicațiile ecleziologice ale acestui acord trebuie să facă parte în mod necesar din ordinea de zi a dialogurilor ecumenice.

Exact într-o epocă în care societățile sunt pe larg secularizate, slujirea noastră ecumenică constă în a mărturisi prezența lui Dumnezeu cel viu, pentru că principala provocare comună în ecumenism este să reafirmăm centralitatea problemei despre Dumnezeu, nu despre un Dumnezeu oarecare, ci despre acel Dumnezeu care ne-a revelat fața sa concretă în omul Isus din Nazaret. Pentru că astăzi luteranii și catolicii sunt în măsură să mărturisească împreună centralitatea problemei despre Dumnezeu, a fost posibil să se realizeze o comemorare ecumenică a Reformei, și asta nu în sens pur pragmatic, ci în sensul profund al credinței în Cristos răstignit și înviat, pe care-l putem mărturisi acum împreună. Făcând asta, am asumat marea responsabilitate ecumenică ce ne-a fost amintit în mod eficace de comemorarea Reformei din 2017.

Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creștinilor, care în fiecare an coincide cu pelerinajul vostru, este centrată pe tema „Puternică este mâna ta, Doamne” (cf. Ex 15,6) și ne amintește situația de necesitate gravă în care trăiesc în multe părți ale pământului atâtea persoane, pentru care trebuie să coborâm pe teren, uniți de una și aceeași angajare ecumenică. În umilință deplină, să-l rugăm așadar pe Domnul Isus Cristos pentru ca, prin harul său, noi creștinii din toată lumea să putem fi instrumente ale păcii sale. Ca să ne ajuta mereu, în mijlocul popoarelor dezbinate, să lucrăm mereu ca martori și slujitori ai iubirii sale care vindecă și reconciliază, sfințind și glorificând astfel numele său. Să cerem neîncetat sprijinul harului lui Dumnezeu și iluminarea Duhului Sfânt, care ne conduce la adevărul deplin.

Reînnoind căldurosul meu bun-venit, invoc din toată inima pentru voi și pentru toți creștinii din Finlanda binecuvântarea lui Dumnezeu.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2018
Publicarea pe acest sit: 25.01.2018
Etichete: ,

Comments are closed