Discurs despre reglementarea naturală a fertilităţii

Discursul Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
adresat participanților Congresului Internațional
cu tema „Reglementarea naturală a fertilității și cultura vieții”

Stimate doamne și iluștri domni,

1. Sunt bucuros să vă trimit gândul meu cordial vouă tuturor, participanți la Congresul Internațional cu tema „Reglementarea naturală a fertilității și cultura vieții”, care se ține la Roma în aceste zile. Vouă tuturor vă adresez salutul meu afectuos. Îmi exprim aprecierea vie față de cei care au colaborat la realizarea unei asemenea inițiative, în primul rând față de cei de la Centrul de studii pentru reglementarea naturală a fertilității, Facultăților de Medicină și Chirurgie ale diferitelor Universități din Roma, Ministerului Sănătății al Italiei, Institutului Italian de Medicină Socială și Oficiului pentru Pastorala Universitară al Vicariatului din Roma.

Această întâlnire abordează tematici actuale, foarte interesante pentru dezvoltarea raporturilor între știință și etică. Magisteriul Bisericii a însoțit cu o preocupare vie dezvoltarea a ceea ce am putea numi cultura procreației responsabile, și a promovat cunoașterea și răspândirea metodelor numite „naturale” ale reglementării fertilității. Venerabilii mei predecesori, începând de la Papa Pius al XII-lea la Papa Paul al VI-lea, în multe ocazii au încurajat cercetările în acest domeniu, tocmai pentru a oferi baze științifice tot mai solide unei reglementări a nașterilor care respectă demnitatea persoanei și planul lui Dumnezeu asupra cuplului uman și asupra procreării. În acești ani, mulțumită contribuției a numeroase cupluri creștine din mai multe părți ale lumii, metodele naturale au intrat în experiența și în reflexia grupurilor și mișcărilor familiale și a asociațiilor ecleziale.

2. Asistăm astăzi la consolidarea unei mentalități care, pe de o parte, se teme oarecum în fața responsabilităților procreării și, pe de altă parte, ar vrea să domine și să manipuleze viața. Este urgent, de aceea, să insistăm pe o acțiune culturală care să ajute la depășirea, în acest domeniu, a gândirilor comune și mistificărilor, care de multe ori sunt amplificate de o anumită propagandă. În același timp, trebuie dezvoltată o amplă operă educativă și formativă adresată atât soților, logodnicilor, tinerilor în general, cât și operatorilor sociali și pastorali, pentru a ilustra într-un mod adecvat toate aspectele reglementării naturale a fertilității, cu fundamentele și motivațiile sale, pe lângă aspectele sale practice.

Centrele de studiu și de predare a acestor metode vor da un ajutor valid maternității și paternității responsabile, făcând în așa fel încât fiecare persoană, începând cu copilul, să fie recunoscută și respectată pentru ea însăși, și orice alegere să fie însuflețită și îndrumată de criteriul dăruirii sincere de sine.

Este clar că, atunci când se vorbește despre reglementarea „naturală”, acest lucru nu se referă doar la respectarea ritmului biologic. Este vorba, mai exact, de a răspunde la adevărul persoanei în unitatea sa intimă de spirit, suflet și trup, unitate care nu poate fi niciodată redusă la o mulțime de mecanisme biologice. Doar în contextul iubirii reciproce, totale și fără rezerve, a soților, poate fi trăit în toată demnitatea sa evenimentul procreației, de care este legat însuși viitorul omenirii. De aceea, la un eveniment atât de fundamental sunt chemați să își aducă contribuția lor responsabilă nu doar medicii și cercetătorii, ci și operatorii pastorali și autoritatile politice în respectivele domenii de competență.

3. Faptul că Congresul a fost promovat de câteva Facultăți de Medicină îmi dă ocazia să subliniez, în mod special, rolul medicilor în acest domeniu delicat. Doresc să reînnoiesc aici expresia stimei pe care Biserica a acordat-o întotdeauna celor care în domeniul sanitar se străduiesc să fie coerenți cu vocația lor de slujitori ai vieții. Mă gândesc, în mod particular, la oamenii de știință care, iluminați de credință, se dedică cercetării și răspândirii metodelor naturale de reglementare a fertilității, promovând în același timp o educație la valorile morale pe care recurgerea la aceste metode le presupune. Rolul și responsabilitatea Universităților sunt decisive pentru promovarea unor programe de cercetare în acest domeniu, ca și pentru formarea viitorilor profesioniști capabili să ajute tinerii și cuplurile să facă întotdeauna alegeri conștiente și responsabile.

Doresc ca întâlnirea aceasta să poată marca o etapă ulterioară pe acest drum, oferind o aprofundare completă a temei în diversele ei aspecte științifice, culturale, psiho-sociale și formative. Ea va oferi de asemenea oportunitatea unei aduceri la zi a stadiului predării metodelor naturale la nivel mondial, în particular în Facultățile europene de Medicină.

Asigurându-i pe toți cei care participă la Congres de apropierea mea spirituală, urez succes deplin pentru aceste zile de studiu intens. Cu aceste sentimente, invocând asupra lucrărilor asistența specială a Preasfintei Fecioare Maria, vă trimit bucuros tuturor o Binecuvântare Apostolică specială.

Din Vatican, 28 ianuarie 2004

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: pr. Tiberiu Sîrbu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 28.01.2004
Publicarea pe acest sit: 31.01.2004
Etichete: ,

Lasă un răspuns