Declarația comună catolico-luterană

Declarația cu ocazia comemorării comune
catolico-luterane a Reformei
semnată de Papa Francisc
și de Episcopul Munib Yunan
Lund, 31 octombrie 2016

„Rămâneți în mine și eu în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneți în mine” (In 15,4).

Cu inimă recunoscătoare

Cu această Declarație Comună, exprimăm recunoștință bucuroasă lui Dumnezeu pentru acest moment de rugăciune comună în Catedrala din Lund, cu care începem anul comemorativ al aniversării a 500 de ani ai Reformei. Cincizeci de ani de dialog ecumenic constant și rodnic între catolici și luterani ne-au ajutat să depășim multe diferențe și au aprofundat înțelegerea și încrederea dintre noi. În același timp, ne-am apropiat unii de alții prin slujirea comună adusă aproapelui, adesea în situații de suferință și de persecuție. Prin dialog și mărturie împărtășită nu mai suntem străini. Dimpotrivă, am învățat că ceea ce ne unește este mai mare decât ceea ce ne desparte.

De la conflict la comuniune

În timp ce suntem profund recunoscători pentru darurile spirituale și teologice primite prin Reformă, mărturisim și deplângem în fața lui Cristos faptul că luteranii și catolicii au rănit unitatea vizibilă a Bisericii. Diferențele teologice au fost însoțite de prejudecăți și conflicte și religia a fost instrumentalizată pentru scopuri politice. Credința noastră comună în Isus Cristos și botezul nostru cer de la noi o convertire zilnică, grație căreia repudiem disensiunile și conflictele istorice care împiedică slujirea reconcilierii. În timp ce trecutul nu poate să fie schimbat, amintirea și modul de a comemora pot să fie transformate. Ne rugăm pentru vindecarea rănilor noastre și a amintirilor care întunecă modul în care ne vedem unii pe alții. Refuzăm categoric orice ură și orice violență, trecute și prezente, în special cele făcute în numele religiei. Astăzi ascultăm porunca lui Dumnezeu de a pune deoparte orice conflict. Recunoaștem că suntem eliberați prin har pentru a merge spre comuniunea la care Dumnezeu ne cheamă încontinuu.

Angajarea noastră pentru o mărturie comună

În timp ce depășim acele episoade din istorie care apasă asupra noastră, ne angajăm să mărturisim împreună harul milostiv al lui Dumnezeu, revelat în Cristos răstignit și înviat. Conștienți că modul de a ne relaționa între noi are incidență asupra mărturiei noastre aduse Evangheliei, ne angajăm să creștem pe mai departe în comuniunea înrădăcinată în Botez, încercând să înlăturăm obstacolele care rămân, ce ne împiedică să ajungem la unitatea deplină. Cristos dorește să fim una, așa încât lumea să poată crede (cf. In 17,21).

Mulți membri din comunitățile noastre aspiră să primească Euharistia la o unică masă, ca exprimare concretă a unității depline. Trăim experiența durerii celor care împărtășesc toată viața lor, dar nu pot să împărtășească prezența răscumpărătoare a lui Dumnezeu la masa euharistică. Recunoaștem responsabilitatea noastră pastorală comună de a răspunde la setea și la foamea spirituale ale poporului nostru de a fi una în Cristos. Dorim cu ardoare ca această rană în Trupul lui Cristos să fie vindecată. Acesta este obiectivul eforturilor noastre ecumenice, pe care vrem să le continuăm, reînnoind și angajarea noastră pentru dialogul teologic.

Îl rugăm pe Dumnezeu ca toți catolicii și luteranii să știe să mărturisească împreună Evanghelia lui Isus Cristos, invitând omenirea să asculte și să primească vestea bună a acțiunii răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Îi cerem lui Dumnezeu inspirație, încurajare și forță pentru ca să putem merge înainte împreună în slujire, apărând demnitatea și drepturile umane, în special ale săracilor, lucrând pentru dreptate și respingând orice formă de violență. Dumnezeu ne cheamă să fim aproape de cei care aspiră la demnitate, la dreptate, la pace și la reconciliere. Astăzi, în mod deosebit, ridicăm glasurile noastre pentru încetarea violenței și extremismului care lovesc atâtea țări și comunități și nenumărați surori și frați în Cristos. Îi îndemnăm pe luterani și pe catolici să lucreze împreună pentru a primi pe cel care este străin, pentru a veni în ajutorul celor care sunt constrânși să fugă din cauza războiului și a persecuției, și să apere drepturile refugiaților și ale celor care caută azil.

Astăzi mai mult ca oricând ne dăm seama că slujirea noastră comună în lume trebuie să se extindă la toată creația, care suferă exploatarea și efectele unei avidități nesătule. Recunoaștem dreptul generațiilor viitoare de a se bucura de lume, lucrare a lui Dumnezeu, în toată potențialitatea și frumusețea sa. Ne rugăm pentru o schimbare a inimilor și a minților care să ducă la o îngrijire iubitoare și responsabilă a creației.

Una în Cristos

Cu această ocazie propice exprimăm recunoștința noastră fraților și surorilor din diferitele comuniuni și asociații creștine mondiale care sunt prezenți și se unesc cu noi în rugăciune. Reînnoind angajarea noastră de a înainta de la conflict la comuniune, facem aceasta ca membri ai unicului Trup al lui Cristos, căruia i-am fost încorporați prin Botez. Îi invităm pe însoțitorii noștri de drum pe calea ecumenică să ne amintească angajamentele noastre și să ne încurajeze. Le cerem să continue să se roage pentru noi, să meargă cu noi, să ne susțină în respectarea angajamentelor religioase pe care le-am manifestat astăzi.

Apel către catolicii și luteranii din întreaga lume

Facem apel la toate parohiile și comunitățile luterane și catolice, pentru ca să fie curajoase și creative, bucuroase și pline de speranță în angajarea lor de a continua marea aventură care ne așteaptă. Mai degrabă decât conflictele din trecut, darul divin al unității dintre noi va conduce colaborarea și va aprofunda solidaritatea noastră. Adunându-ne în credința la Cristos, ne rugăm împreună, ascultându-ne reciproc, trăind iubirea lui Cristos în relațiile noastre, noi, catolici și luterani, ne deschidem la puterea lui Dumnezeu Unul și Întreit. Înrădăcinați în Cristos și dând Lui mărturie, reînnoim determinarea noastră de a fi mesageri fideli ai iubirii infinite a lui Dumnezeu față de toată omenirea.

Semnează: Papa Francisc și Episcopul Munib Yunan, președinte al Federației Mondiale Luterane

Autor: Papa Francisc; Episcopul Munib Yunan
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 31.10.2016
Publicarea pe acest sit: 31.10.2016
Etichete: ,

Comments are closed