Declaraţia comună a Papei Francisc şi a Patriarhului ecumenic Bartolomeu I

Declarația comună
a Sanctității Sale Papa Francisc
și a PF Sale Patriarhul Bartolomeu I
Istanbul, 30 noiembrie 2014

Noi, Papa Francisc și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, exprimăm recunoștința noastră profundă lui Dumnezeu pentru darul acestei noi întâlniri care ne permite, în prezența membrilor Sfântului Sinod, a clerului și a credincioșilor din Patriarhia Ecumenică, să celebrăm împreună sărbătoarea sfântului Andrei, cel dintâi chemat și fratele apostolului Petru. Amintirea apostolilor, care au proclamat lumii vestea cea bună a Evangheliei, prin predica lor și mărturia martiriului, întărește în noi dorința de a continua să mergem împreună cu scopul de a depăși, cu iubire și încredere, obstacolele care ne despart.

Cu ocazia întâlnirii la Ierusalim din mai, în care am amintit îmbrățișarea istorică dintre venerabilii noștri predecesori Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Ecumenic Atenagora, am semnat o declarație comună. Astăzi, în fericita ocazie a unei alte întâlniri fraterne, vrem să reafirmăm împreună intențiile și preocupările noastre comune.

Exprimăm intenția noastră sinceră și fermă, ascultând de voința Domnului nostru Isus Cristos, de a intensifica eforturile noastre pentru promovarea unității depline între toți creștinii și mai ales între catolici și ortodocși. În afară de asta, vrem să susținem dialogul teologic promovat de Comisia Mixtă Internațională, care, instituită exact cu treizeci și cinci de ani în urmă de Patriarhul Ecumenic Dimitrios și de Papa Ioan Paul al II-lea aici la Fanar, tratează actualmente chestiunile cele mai dificile care au marcat istoria diviziunii noastre și care cer un studiu atent și aprofundat. În acest scop, asigurăm rugăciunea noastre ferventă ca Păstori ai Bisericii, cerând credincioșilor să se unească cu noi în invocația comună ca „toți să fie una… pentru ca lumea să creadă” (In 17,21).

Exprimăm preocuparea noastră comună față de situația din Irak, din Siria și din întregul Orient Mijlociu. Suntem uniți în dorința de pace și de stabilitate și în voința de a promova rezolvarea conflictelor prin dialog și reconciliere. Recunoscând eforturile deja făcute pentru a oferi asistență regiunii, apelăm în același timp la toți cei care au responsabilitatea destinului popoarelor pentru ca să intensifice angajarea lor pentru comunitățile care suferă și să le permită, inclusiv celor creștine, să rămână în țara lor de baștină. Nu ne putem resemna cu un Orient Mijlociu fără creștini, care acolo au mărturisit numele lui Isus timp de două mii de ani. Mulți frați și surori ai noștri sunt persecutați și au fost constrânși cu violența să lase casele lor. Pare chiar că s-a pierdut valoarea vieții umane și că persoana umană nu mai are importanță și poate fi sacrificată altor interese. Și toate acestea, în mod tragic, întâlnesc indiferența multora. Așa cum ne amintește sfântul Paul: „Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură cu el” (1Cor 12,26). Aceasta este legea vieții creștine și în acest sens noi putem spune că există și un ecumenism al suferinței. Așa cum sângele martirilor a fost sămânță de forță și de fertilitate pentru Biserică, tot așa și împărtășirea suferințelor zilnice poate să fie un instrument eficace de unitate. Situația teribilă a creștinilor și a tuturor celor care suferă în Orientul Mijlociu cere nu numai o rugăciune constantă, ci și un răspuns corespunzător din partea comunității internaționale.

Marile provocări pe care le are în față lumea în situația actuală cere solidaritatea tuturor persoanelor de bunăvoință. De aceea, recunoaștem și importanța promovării unui dialog constructiv cu islamul, bazat pe respectul reciproc și pe prietenie. Inspirați de valori comune și întăriți de un sentiment fratern genuin, musulmanii și creștinii sunt chemați să lucreze împreună din iubire față de dreptate, de pace și de respectarea demnității și a drepturilor oricărei persoane, în special în regiunile unde ei, odinioară, au trăit timp de secole într-o coexistență pașnică și acum suferă împreună în mod tragic datorită ororilor războiului. În afară de asta, ca lideri creștini, îndemnăm pe toți liderii religioși să continue și să întărească dialogul interreligios și să facă orice efort pentru a construi o cultură a păcii și a solidarității între persoane și între popoare.

Amintim și toate popoarele care suferă din cauza războiului. Îndeosebi, ne rugăm pentru pacea în Ucraina, o țară cu o veche tradiție creștină, și facem apel la părțile implicate în conflict să caute drumul dialogului și al respectării dreptului internațional pentru a pune capăt conflictului și a permite tuturor ucrainenilor să trăiască în armonie. Gândurile noastre sunt îndreptate spre toți credincioșii din Bisericile noastre din lume, pe care-i salutăm, încredințându-i lui Cristos Mântuitorul nostru, pentru ca să poată fi martori neobosiți ai iubirii lui Dumnezeu. Înălțăm rugăciunea noastră ferventă către Dumnezeu pentru ca să acorde darul păcii, în iubire și în unitate, întregii familii umane.

„Însuși Domnul păcii să vă dăruiască pacea întotdeauna și în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!” (2Tes 3,16).

Autor: Papa Francisc și Patriarhul ecumenic Bartolomeu I
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.11.2014
Publicarea pe acest sit: 30.11.2014
Etichete: ,

Lasă un răspuns