Comunicatul întâlnirii de dialog catolico-ortodox de la Viena

Comisia Internațională Mixtă pentru Dialogul Teologic
dintre BisericaCatolică și Bisericile Ortodoxe
A XII-a sesiune plenară
Viena, Austria, 20-27 septembrie 2010

Comunicat

A XII-a Întâlnire a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe, a avut loc la Viena, în Austria, un oraș cu o lungă istorie și un pod între Orient și Occident, cu o bogată viață ecumenică. Această întâlnire, desfășurată în spirit fratern și de generozitate, a fost găzduită de către Arhidieceza Romano-Catolică de Viena, în perioada 20-27 septembrie 2010, în casa construită în amintirea Cardinalului Konig, Kardinal Konig Haus.

Au fost prezenți douăzeci și trei de membri ai delegației catolice, și alți câțiva nu au putut participa la această întâlnire. Bisericile Ortodoxe au fost reprezentate în majoritatea lor, cu excepția Patriarhiei Bulgariei. Astfel au fost prezenți reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice, Patriarhiei de Alexandria, Patriarhiei de Antiohia, Patriarhiei de Ierusalim, Patriarhiei Moscovei, Patriarhiei Serbiei, Patriarhiei României, Patriarhiei Georgiei, Bisericii din Cipru, Bisericii din Grecia, Bisericii din Polonia, Bisericii din Albania și ai Bisericii din Cehia și Slovacia.

Comisia și-a desfășurat lucrările sub coordonarea celor doi co-președinți, Arhiepiscopul Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, și Mitropolitul Ioannis de Pergamon, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, asistați fiind de către doi co-secretari, Mitropolitul Gennadios de Sassima și preotul Andrea Palmieri.

La sesiunea de deschidere a lucrărilor plenare, miercuri, 22 septembrie, Comisia Mixtă de Dialog Internațional a fost salutată cu căldură de către gazda acestei întâlniri, Cardinalul Christoph Schonborn, Arhiepiscopul Vienei, și de către Mitropolitul Mihail al Austriei și Ungariei, din partea Patriarhiei Ecumenice și din partea tuturor Bisericilor Ortodoxe prezente în Austria. Ambele personalități, luând cuvântul, au subliniat importanța faptului că această întâlnire are loc în Viena, metropolă care ocupă un loc particular în istoria întregului creștinism. În aceeași seară a fost oferită o recepție de către primarul Vienei, dr. Michael Haupl, la sediul frumoasei clădiri a Primăriei din Viena. Co-președinții au citit invitația la rugăciune pentru întâlnirile acestei Comisii, adresată de către Sfântul Părinte, Papa Benedict al XVI-lea, cu ocazia audienței generale de miercuri, 22 septembrie, din Piața San Pietro, și au citit un mesaj către participanți din partea Patriarhului ecumenic Bartolomeu I. Din partea celor doi co-președinți ai Comisiei Mixte, a fost trimisă o scrisoare către fostul președinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, Cardinalul Walter Kasper, exprimând recunoștința și aprecierea pentru serviciul și contribuția semnificativă adusă dialogului dintre cele două Biserici creștine.

Joi, 23 septembrie, membrii Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Austria s-au întâlnit cu membrii Comisiei Mixte la Kardinal Konig Haus. Sâmbătă, 25 septembrie, membrii Comisiei Catolice au celebrat Sfânta Liturghie în Stephansdom din Viena, celebrare prezidată de către Cardinalul Christoph Schonborn, Arhiepiscopul Vienei, în prezența membrilor Comisiei Ortodoxe. În omelia sa, Cardinalul a spus că „avem și este necesar un primat în sens canonic, dar mai presus de toate, este un primat al carității. Toate dispozițiile canonice din Biserică trebuie să slujească primatului iubirii (agape)”. După celebrarea liturgică a fost oferită o recepție în Palatul Arhiepiscopal din Viena.

Duminică, 26 septembrie, Mitropolia Ortodoxă Greacă a Austriei a invitat membrii Comisiei Ortodoxe să celebreze Sfânta Liturghie în Catedrala Preasfintei Treimi. Celebrantul principal a fost Mitropolitul Ioannis de Pergamon, iar alături de el un sobor de arhierei ortodocși. La celebrare au asistat membrii Comisiei Catolice și comunitatea locală de credincioși. După Sfânta Liturghie, adresându-se celor prezenți, Mitropolitul Mihail al Austriei și Ungariei a transmis „salutările din partea Patriarhului ecumenic Bartolomeu” și a subliniat rolul și contribuția Mitropoliei Grecești la istoria Vienei, prin eminentele sale personalități. De asemenea, s-a referit și la „strânsa colaborare dintre ortodocși și catolici în Austria și în Viena în particular”, exprimându-și dorința ca rugăciunea Mântuitorului „ca toți să fie una” (Ioan 17,21), să devină o realitate în căutarea unității Bisericii Sale.

Duminică după amiază, membrii Comisiei Mixte au făcut o vizită la Mănăstirea Cisterciană Heiligenkreuz – Sfânta Cruce, și au participat la Slujba Vecerniei în această mănăstire. Apoi, spre seară, au vizitat Catedrala Ortodoxă Rusă cu hramul Sfântul Nicolae. În prima zi a întâlnirii, conform tradiției, membrii Comisiei Catolice și membrii Comisiei Ortodoxe s-au întâlnit separat pentru a stabili coordonatele de lucru pentru zilele următoare. Comisia Ortodoxă a discutat, între alte aspecte, despre textul încă nefinalizat care a fost doar în parte analizat la a XI-a sesiune plenară la Paphos, în Cipru, în anul trecut. O altă parte din timp a fost petrecută discutând metodologia dialogului interconfesional. Membrii Comisiei Catolice, în întâlnirea lor, au luat în considerare textul propus, căutând modalități concrete, specifice, pentru a îmbunătăți textul și de asemenea, au reflectat asupra unor probleme metodologice.

Așa cum s-a decis în a X-a sesiune plenară, la Ravenna, 2007, Comisia studiază tema: „Rolul Episcopului Romei în comuniunea Bisericilor din primul mileniu”, pe baza unui text de lucru pregătit de către Comitetul Mixt de Coordonare, care s-a întâlnit la Aghios Nikolaos în Creta, Grecia, în 2008. În timpul întâlnirii de la Viena, Comisia a continuat să discute în detaliu, pe textul deja început în anul trecut, la sesiunea plenară desfășurată la Paphos, în Cipru. În stadiul actual, Comisia discută acest text ca un document de lucru, care s-a decis că trebuie să fie revizuit ulterior. S-a decis de asemenea, să se formeze o sub-comisie care să înceapă tratarea aspectelor teologice și ecleziologice ale Primatului, în relație cu Sinodalitatea. Sub-comisia va înainta rezultatul muncii sale către Comitetul Mixt de Coordonare, care se va întâlni în anul viitor.

În timpul desfășurării lucrărilor sesiunilor plenare, membrii Comisiei Mixte de Dialog au primit vestea tristă a morții Mons. Eleuterio Fortino, fost co-secretar al Comisiei Mixte de Dialog încă de la începutul ei. Monseniorul a trecut la Domnul după o lungă perioadă de boală, iar membrii Comisiei Mixte au făcut rugăciuni pentru odihna sufletului său. Întâlnirea Comisiei Mixte a fost marcată de un spirit de fraternitate, încredere și colaborare. Toți membrii au apreciat în mod deosebit ospitalitatea generoasă a Bisericii gazdă și au recomandat cu putere continuarea lucrărilor dialogului rugăciunilor credincioșilor.

Viena, Austria, 26 septembrie 2010
(Traducere după versiunea oficială în limba engleză)

Autor: Comisia mixtă de dialog catolico-ortodox
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 26.09.2010
Publicarea pe acest sit: 28.09.2010
Etichete:

Lasă un răspuns