Comunicatul întâlnirii de dialog catolico-ortodox de la Paphos

Comisia Internațională Mixtă pentru Dialogul Teologic
dintre BisericaCatolică și Bisericile Ortodoxe
A XI-a sesiune plenară
Paphos, Cipru, 16-23 octombrie 2009

Comunicat

A XI-a Întrunire a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialog Teologic între Bisericile Ortodoxe și Biserica Catolică a avut loc în Paphos, Cipru, un oraș cu o istorie bogată, care a primit trei Apostoli: Pavel, Barnaba și Marcu. Reuniunea a avut loc între 16-23 octombrie 2009, fiind găzduită generos și fratern de către Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Au fost prezenți douăzeci de membri catolici, câțiva dintre membri nu au putut participa. Toate Bisericile Ortodoxe, cu excepția Patriarhiei din Bulgaria, au fost reprezentate și anume: Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Serbiei, Patriarhia României, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodoxă a Ciprului, Biserica Ortodoxă a Greciei, Biserica Ortodoxă a Poloniei, Biserica Ortodoxă a Albaniei și Biserica Ortodoxă a Cehiei și Slovaciei.

Lucrările Comisiei s-au desfășurat sub conducerea celor doi co-președinți, Cardinalul Walter Kasper și Mitropolitul Ioannis de Pergam, ajutați de doi co-secretari, Mitropolitul Ghenadios de Sassima (Patriarhia Ecumenică) și Monseniorul Eleuterio F. Fortino (Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creștinilor).

La sesiunea de deschidere ce a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, Comisia a fost salutată foarte călduros de către gazdă, Mitropolitul Gheorghios de Pafos, care a subliniat importanța găzduirii reuniunii în acest oraș apostolic, celebru de-a lungul istoriei nu doar în insulă, ci în toată lumea creștină.

Sâmbătă, 17 octombrie, membrii catolici au celebrat Sfânta Liturghie în biserica romano-catolică „Sfânta Cruce” din Nikosia, prezidată de către Cardinalul Walter Kasper, în prezența membrilor ortodocși. În omilie, Eminența Sa și-a exprimat recunoștința din partea delegației catolice către Biserica din Cipru și, în special, față de Mitropolitul Gheorghios de Pafos, pentru călduroasa ospitalitate manifestată și a subliniat că spiritul modestiei și al iubirii ar trebui să domine în activitatea Comisiei mixte, amintind cuvintele Domnului: „Și oricine dintre voi vrea să fie cel dintâi, să fie slujitorul tuturor” (Marcu 10,44).

Duminică, 18 octombrie, membrii ortodocși au celebrat Sfânta Liturghie în biserica „Faneromeni” din Nikosia, prezidată de Preafericitul Părinte Hrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului, în prezența membrilor catolici. Adresându-se celor prezenți, Arhiepiscopul Hrisostomos a declarat: „Împreună cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, subliniem insistența noastră fermă asupra principiilor de bază deja consfințite ale conștiinței ecleziale din primul mileniu de viață istorică a Bisericii. Sinoadele Ecumenice și marii Părinți din primul mileniu reprezintă garanția interpretării teologice autentice a tainei dumnezeieștii iconomii în Hristos, dar și garanția trăirii ei autentice de către credincioși în taina Bisericii în care se extinde, sub îndrumarea Sfântului Duh, prezența continuă și activă a lui Hristos în lume, până la sfârșitul veacului”.

Ulterior, co-președinții – Cardinalul Walter Kasper și Mitropolitul Ioannis de Pergam – împreună cu Mitropolitul Ghenadios de Sassima, Cardinalul Leonardo Sandri, Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta și Arhiepiscopul Roland Minnerath au fost primiți la Palatul Prezidențial de către Președintele Ciprului, Excelența Sa Dimitris Christofias, care și-a exprimat speranța ca într-o lume încă divizată, precum Cipru de altfel, acest dialog important să continue, și a exprimat dorințele sale de bine pentru progresul spre comuniunea între cele două Biserici în viitor.

Membrii Comisiei au vizitat Muzeul Bizantin și au luat prânzul oficial la Arhiepiscopie, oferit de către Preafericirea Sa, Arhiepiscopul Hrisostomos.

În cursul după-amiezii, membrii au efectuat o vizită la Metocul Mănăstirii Kykkos, unde au fost primiți călduros de către Egumen – Mitropolitul Nikiforos de Kykkos și Tylliria și de către Mitropolitul Isaia de Tamassos și Orini. Mai târziu, spre seară, Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta a oferit o cină oficială în Mitropolia sa la Paralimni. În cursul săptămânii, membrii au vizitat și Mănăstirea Cuviosului Neofit și siturile arheologice ale Sfântului Apostol Pavel din Pafos.

În prima zi a întrunirii, așa cum se obișnuiește, membrii catolici și cei ortodocși s-au întâlnit separat pentru a-și organiza activitatea. La întâlnirea membrilor ortodocși s-a discutat, printre altele, despre reacțiile negative față de Dialog ale unor cercuri ortodoxe și unanim au fost considerate ca total nefondate și inacceptabile, furnizând informații false și înșelătoare. Toți membrii ortodocși ai Comisiei au reafirmat că Dialogul continuă cu decizia tuturor Bisericilor Ortodoxe și se desfășoară cu fidelitate față de Adevărul și Tradiția Bisericii. Comisia catolică a considerat textul de lucru drept bază bună pentru munca viitoare și a confirmat intenția de a continua Dialogul cu convingere, cu încredere reciprocă și în ascultare față de voia Domnului.

După cum s-a decis la ultima sesiune plenară de la Ravenna, 2007, Comisia a studiat tema „Rolul Episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”, pe baza unui text de lucru pregătit de către Comitetul de Coordonare Comună, care s-a reunit la Elounta, în Creta, Grecia, anul trecut. În cadrul plenarelor acestei întâlniri, Comisia a studiat cu atenție și a corectat textul de lucru al Comisiei Mixte și a decis să își finalizeze activitatea anul viitor, prin convocarea unei întruniri ulterioare a Comisiei Mixte. Nu s-a decis asupra unui text final, iar orice text ar circula nu este valabil.

S-a decis ca a XII-a adunare plenară să fie găzduită de către Cardinalul Christoph Schonborn la Viena, în Austria, în perioada 20-27 septembrie 2010.

A XI-a sesiune plenară s-a terminat cu vecernia ortodoxă la Catedrala „Sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat” din Pafos, urmată de o recepție oferită de către Mitropolitul Gheorghios.

Întrunirea Comisiei Mixte a fost marcată de un spirit de prietenie și colaborare bazată pe încredere. Membrii Comisiei au apreciat în mod deosebit generoasa ospitalitate a Bisericii Ciprului și au încredințat cu putere lucrarea continuării dialogului, rugăciunii credincioșilor.

Pafos, Cipru, 22 octombrie 2009
(Traducere după versiunea oficială în limba engleză)

Autor: Comisia mixtă de dialog catolico-ortodox
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 22.10.2009
Publicarea pe acest sit: 27.10.2009
Etichete:

Lasă un răspuns