Marile mesaje ale Conciliului Vatican II

Marile mesaje ale Conciliului Vatican II încredinţate de Papa Paul al VI-lea 8 decembrie 1965 Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat părinţilor conciliari Venerabili fraţi, 1. Ora plecării şi a despărţirii a sunat. În câteva momente voi veţi părăsi adunarea conciliară pentru a merge în întâmpinarea omenirii şi a-i…

Citiţi

Humanae Vitae

Encilica Papei Paul al VI-lea despre reglementarea naşterilor Venerabililor fraţi, patriarhi, arhiepiscopi, episcopi şi alţi ordinari ai locului de pace şi comunicare cu Scaunul Apostolic, clerului şi credincioşilor, lumii catolice şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă. 1. Datoria foarte gravă de a transmite viaţa umană, care face din soţi colaboratori liberi…

Citiţi

Marialis cultus

Exortaţie apostolică Tuturor episcopilor în pace şi comuniune cu Scaunul apostolic, pentru buna orînduire şi dezvoltare a cultului către Fericita Fecioară Maria Introducere Prilejul şi scopul îndemnului. Împărţirea documentului. Venerabili Fraţi, salutare şi binecuvîntare apostolică De cînd am fost ridicat la scaunul lui Petru, ne-am străduit fără încetare să intensificăm…

Citiţi