Predica Papei la Liturghia din Parcul Izvor

Predica Papei Ioan Paul al II-lea la Litur­ghia celebrată în Parcul Izvor (Bucur­eşti, dumi­nică, 9 mai 1999) „Ace­astă uni­tate a creş­ti­nilor este înainte de toate opera Duhului Sfânt” „Cristos a înviat!” „Mari sunt lucră­rile Dom­nului!” 1. Psalmul res­pon­so­rial din Litur­ghia zilei este un cânt de slavă înălţat Dom­nului pentru lucră­rile pe…

Citiţi

Predica Papei la Liturghia din Catedrala Sf. Iosif

Predica Papei Ioan Paul al II-lea la Litur­ghia greco-cato­lică din Cate­drala „Sfântul Iosif” (Bucur­eşti, sâm­bătă, 8 mai 1999) „Sufe­rinţa comună să nu gene­reze sepa­rare, ci să trezească mira­colul recon­ci­lierii” „Încinge-te şi încalţă-te cu san­da­lele!” (Fap 12,8). 1. Aceste cuvinte le spune îngerul apos­to­lului Petru, pe care prima lec­tură ni l-a…

Citiţi

Predica Papei la beatificarea a cinci Fericiţi

Predica Sanctităţii Sale Papa Ioan paul al II-lea la beatificarea a cinci Fericiţi Piaţa San Pietro, 3 octombrie 2004 [în italiană] 1. „‘Verbum Domini manet in aeternum’ – Cuvântul Domnului rămâne veşnic”. Exclamaţia din cântul evanghelic se referă chiar la fundamentele credinţei. În faţa trecerii timpului şi a continuei schimbări…

Citiţi

Predica Papei în ajunul Rusaliilor

Predica Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea la celebrarea din ajunul Rusaliilor Piaţa Sf. Petru, 29 mai 2004 1. Veni, creator Spiritus! Din fiecare parte a Bisericii, în solemnitatea Rusaliilor, se înalţă unanim acest cânt: Veni, creator Spiritus! Trupul mistic al lui Cristos, răspândit pe întregul pământul, invocă Duhul…

Citiţi