Audienţă jubiliară

Milostivire și angajare
sâmbătă, 20 februarie 2016

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Jubileul Milostivirii este o adevărată oportunitate pentru a intra în profunzime în interiorul misterului bunătății și al iubirii lui Dumnezeu. În acest timp al Postului Mare, Biserica ne invită să-l cunoaștem tot mai mult pe Domnul Isus și să trăim în manieră coerentă credința cu un stil de viață care să exprime milostivirea Tatălui. Este o angajare pe care suntem chemați să o asumăm pentru a oferi celor pe care-i întâlnim semnul concret al apropierii lui Dumnezeu. Viața mea, atitudinea mea, modul de a merge prin viață trebuie să fie tocmai un semn concret al faptului că Dumnezeu este aproape de noi. Mici gesturi de iubire, de duioșie, de îngrijire, care ne fac să ne gândim că Domnul este cu noi, este aproape de noi. Și astfel se deschide poarta milostivirii.

Astăzi aș vrea să mă opresc pe scurt să reflectez cu voi despre tema acestui cuvânt pe care l-am spus: tema angajării. Ce este o angajare? Și ce înseamnă a se angaja? Când mă angajez înseamnă că asum o responsabilitate, o îndatorire față de cineva; și înseamnă și stilul, atitudinea de fidelitate și de dăruire, de atenție deosebită cu care duc înainte această îndatorire. În fiecare zi ne este cerut să punem angajare în lucrurile pe care le facem: în rugăciune, în muncă, în studiu, dar și în sport, în activitățile libere… Așadar, a ne angaja înseamnă a pune bunăvoința noastră și forțele noastre pentru a îmbunătăți viața.

Și Dumnezeu s-a angajat față de noi. Prima sa angajare a fost aceea de a crea lumea, și în pofida atentatelor noastre pentru a o ruina – și sunt atâtea -, El se angajează s-o mențină vie. Însă angajarea sa cea mai mare a fost aceea de a ni-l dărui pe Isus. Aceasta este marea angajare a lui Dumnezeu! Da, Isus este tocmai angajarea extremă pe care Dumnezeu a asumat-o față de noi. Amintește asta și sfântul Paul când scrie că Dumnezeu „nu l-a cruțat pe propriul său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți” (Rom 8,32). Și, în virtutea acestui lucru, împreună cu Isus, Tatăl ne va da orice lucru de care avem nevoie.

Și cum s-a manifestat această angajare a lui Dumnezeu față de noi? Este foarte simplu să verificăm în Evanghelie. În Isus, Dumnezeu s-a angajat în manieră completă pentru a reda speranță săracilor, celor care erau privați de demnitate, celor străini, celor bolnavi, celor închiși și celor păcătoși pe care îi primea cu bunătate. În toate acestea, Isus era expresia vie a milostivirii Tatălui. Și aș vrea să amintesc asta: Isus îi primea cu bunătate pe păcătoși. Dacă noi gândim în mod uman, păcătosul ar fi un dușman al lui Isus, un dușman al lui Dumnezeu, dar El se apropia de ei cu bunătate, îi iubea și le schimba inima. Noi toți suntem păcătoși: toți! Toți avem în fața lui Dumnezeu vreun păcat. Dar nu trebuie să avem neîncredere: El se apropie tocmai pentru a ne da întărirea, milostivirea, iertarea. Aceasta este angajarea lui Dumnezeu și pentru aceasta l-a trimis pe Isus: pentru a se apropia de noi, de noi toți și să deschidă poarta iubirii sale, a inimii sale, a milostivirii sale. Și acest lucru este foarte frumos. Foarte frumos!

Pornind de la iubirea milostivă cu care Isus a exprimat angajarea lui Dumnezeu, și noi putem și trebuie să corespundem iubirii sale cu angajarea noastră. Și asta mai ales în situațiile de nevoie mai mare, unde există mai multă sete de speranță. Mă gândesc – de exemplu – la angajarea noastră față de persoanele abandonate, față de cei care poartă handicapuri foarte grele, față de bolnavii cei mai gravi, față de muribunzi, față de cei care nu sunt în măsură să exprime recunoștință… În toate aceste realități noi purtăm milostivirea lui Dumnezeu printr-o angajare de viață, care este mărturie a credinței noastre în Cristos. Trebuie să purtăm mereu acea mângâiere a lui Dumnezeu – pentru că Dumnezeu ne-a mângâiat cu milostivirea sa – s-o ducem altora, celor care au nevoie, celor care au o suferință în inimă sau sunt triști: să ne apropiem cu acea mângâiere a lui Dumnezeu, care este aceeași pe care El ne-a dat-o nouă.

Fie ca acest Jubileu să poată ajuta mintea noastră și inima noastră ca să atingă cu mâna angajarea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi și grație acestui lucru să transforme viața noastră într-o angajare de milostivire față de toți.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.02.2016
Publicarea pe acest sit: 20.02.2016
Etichete: ,

Comments are closed