Audiența generală de miercuri

Călătoria apostolică în Georgia și Azerbaidjan
miercuri, 5 octombrie 2016

Iubiți frați și surori, bună ziua!

La sfârșitul săptămânii trecute am făcut o călătorie apostolică în Georgia și Azerbaidjan. Îi aduc mulțumire Domnului care mi-a dat aceasta și reînnoiesc exprimarea recunoștinței mele autorităților civile și religioase din aceste două țări, îndeosebi patriarhului întregii Georgii, Ilie al II-lea – mărturia sa mi-a făcut mult bine inimii și sufletului – și șeicului musulmanilor din Caucaz. O mulțumire fraternă adresez episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor care m-au făcut să simt afectul lor călduros.

Această călătoria a fost continuarea și completarea aceleia efectuate în Armenia, în luna iunie. În acest mod am putut – mulțumire fie lui Dumnezeu – să realizeze proiectul de a vizita toate aceste trei țări caucaziene, pentru a întări Biserica catolică ce trăiește în ele și pentru a încuraja drumul acelor populații spre pace și fraternitate. Evidențiază aceasta și cele două motouri ale acestei ultime călătorii: pentru Georgia „Pax vobis” și pentru Azerbaidjan „Suntem cu toții frați”.

Ambele țări au rădăcini istorice, culturale și religioase foarte vechi, dar în același timp trăiesc o fază nouă: de fapt, amândouă celebrează anul acesta a 25-a aniversare a independenței lor, fiind o bună parte din secolul al XX-lea sub regimul sovietic. Și în această fază ele întâlnesc multe dificultăți în diferitele domenii ale vieții sociale. Biserica catolică este chemată să fie prezentă, să fie aproape, în special sub semnul carității și al promovării umane; și ea încearcă să facă aceasta în comuniune cu celelalte Biserici și comunități creștine și în dialog cu celelalte comunități religioase, având certitudinea că Dumnezeu este Tată al tuturor și noi suntem frați și surori.

În Georgia această misiune trece desigur prin colaborarea cu frații ortodocși, care formează majoritatea populației. De aceea, a fost un semn foarte important faptul că atunci când am ajuns la Tbilisi l-am găsit la aeroport ca să mă primească, împreună cu președintele Republicii, și pe veneratul patriarh Ilie al II-lea. Întâlnirea cu el în acea după-amiază a fost emoționantă, așa cum a fost și ziua următoare vizita la catedrala patriarhală, unde se venerează relicva tunicii lui Cristos, simbol al unității Bisericii. Această unitate este coroborată de sângele atâtor martiri de diferite confesiuni creștine. Printre comunitățile cele mai încercate este cea asiro-caldee, cu care am trăit la Tbilisi un intens moment de rugăciune pentru pacea în Siria, în Irak și în tot Orientul Mijlociu.

Liturghia cu credincioșii catolici din Georgia – latini, armeni și asiro-caldei – a fost celebrată în comemorarea sfintei Tereza a Pruncului Isus, patroana misiunilor: ea ne amintește că adevărata misiune nu este niciodată prozelitismul, ci atracția la Cristos pornind de la puternica unire cu el în rugăciune, în adorație și în caritatea concretă, care este slujire a lui Isus prezent în cel mai mic dintre frați. Este ceea ce fac călugării și călugărițele pe care i-am întâlnit la Tbilisi, apoi și la Baku. Ei fac aceasta prin rugăciune și fapte caritative și de promovare. I-am încurajat să fie tari în credință, cu amintire, curaj și speranță. Și apoi sunt familiile creștine: cât de prețioasă este prezența lor de primire, însoțire, discernământ și integrare în comunitate!

Acest stil de prezență evanghelică precum sămânță a împărăției lui Dumnezeu este, dacă e posibil, și mai necesară în Azerbaidjan, unde majoritatea populației este musulmană, iar catolici sunt câteva sute, dar, mulțumire fie lui Dumnezeu, au bune raporturi cu toți, îndeosebi mențin legături fraterne cu creștinii ortodocși. Pentru aceasta la Baku, capitala Azerbaidjanului, am trăit două momente pe care credința știe să le țină în raportul corect: Euharistia și întâlnirea interreligioasă. Euharistia am celebrat-o alături de mica comunitate catolică, unde Duhul armonizează diferitele limbi și dăruiește forța mărturiei; și această comuniune în Cristos nu împiedică, dimpotrivă, determină la căutarea întâlnirii și a dialogului cu toți cei care cred în Dumnezeu, pentru a construi împreună o lume mai dreaptă și fraternă. În această perspectivă, adresându-mă autorităților azere, am exprimat dorința ca toate chestiunile deschise să poată găsi soluții bune și toate populațiile caucaziene să trăiască în pace și în respect reciproc.

Dumnezeu să binecuvânteze Armenia, Georgia și Azerbaidjanul și să însoțească drumul poporului său sfânt pelerin în acele țări.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.10.2016
Publicarea pe acest sit: 05.10.2016
Etichete: , , ,

Comments are closed