Audienţa generală de miercuri

Clement Alexandrinul
miercuri, 18 aprilie 2007

Dragi frați și surori,

După timpul sărbătorilor ne reîntoarcem la catehezele obișnuite, chiar dacă în mod evident în Piață este încă sărbătoare. Cu aceste cateheze ne întoarcem, după cum am spus, acolo unde rămăseserăm. Am vorbit mai întâi despre cei doisprezece Apostoli, apoi despre discipolii apostolilor, acum despre marile personalități ale Bisericii de la începuturi, ale Bisericii antice. În ultima cateheză am vorbit despre Sfântul Irineu de Lyon, astăzi vorbim despre Clement Alexandrinul, un mare teolog care s-a născut probabil la Atena pe la jumătatea celui de-al doilea secol. De la Atena a moștenit acel deosebit interes pentru filozofie, care avea să facă din el unul dintre reprezentanții dialogului dintre credință și rațiune în tradiția creștină. Încă de tânăr el a ajuns la Alexandria, „orașul-simbol” al acelei fecunde întâlniri dintre diferitele culturi care a caracterizat perioada elenistică. Acolo a fost ucenicul lui Panten, până i-a ajuns succesor la conducerea școlii catehetice. Numeroase izvoare atestă că a fost hirotonit preot. În timpul persecuției din 202-203 a părăsit Alexandria pentru a se refugia la Cezareea, în Capadocia, unde a murit pe la anul 215.

Lucrările cele mai importante care ne-au rămas de la el sunt trei: Protretticul, Pedagogul și Stromata. Chiar dacă nu aceasta pare să fi fost intenția inițială a autorului, este un fapt clar că aceste scrieri formează o adevărată trilogie, destinată să însoțească în mod eficace maturizarea spirituală a creștinului. Protretticul, după cum o spune și numele însuși, este o „exortație” adresată celui care începe și caută drumul credinței. Mai mult încă, Protretticul coincide cu o Persoană: Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, care devine „cel care îndeamnă cu stăruință” pe oameni, pentru ca ei să înainteze cu hotărâre pe drumul spre Adevăr. Același Isus Cristos se face apoi Pedagogul, adică „educatorul” acelora care, în virtutea Botezului, au devenit de acum fiii lui Dumnezeu. Același Isus Cristos, în sfârșit, este și Didascalo, adică „Maestrul” care propune învățăturile cele mai profunde. Ele sunt strânse în cea de-a treia lucrare a lui Clement, Stromata, cuvânt grec care înseamnă „tapițerii”: este vorba de fapt de o culegere de diferite argumente, nestructurată, rod direct al învățăturii obișnuite a lui Clement.

În ansamblul lor, cateheza clementină însoțește pas cu pas drumul catecumenului și al celui botezat pentru ca, folosind cele două „aripi” ale credinței și ale rațiunii, ei să ajungă la o intimă cunoaștere a Adevărului, care este Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Doar această cunoaștere a persoanei care este adevărul este „adevărata gnoză„, expresia greacă ce se folosește pentru „cunoaștere” pentru „inteligență”. Este edificiul construit de rațiune sub impulsul unui principiu supranatural. Credința însăși construiește adevărata filozofie, adică adevărata convertire în drumul ce trebuie urmat în viață. Așadar adevărata „gnoză” este o creștere a credinței, generată de Isus Cristos în sufletul unit cu el. Clement distinge apoi două trepte în viața creștină. Pe prima se află creștinii care trăiesc credința în mod obișnuit, dar mereu deschiși spre orizonturile sfințeniei. Cea de-a doua treaptă este aceea a „gnosticilor” adică a acelora care trăiesc o viață de perfecțiune spirituală. În orice caz creștinul trebuie să plece de la baza comună a credinței și, înaintând pe un drum de căutare, trebuie să se lase călăuzit de Cristos pentru a ajunge astfel la cunoașterea Adevărului și a adevărurilor care alcătuiesc conținutul credinței. O asemenea cunoaștere, ne spune Clement, devine în suflet o realitate vie: nu este doar o teorie, este o forță de viață, este o unire de iubire ce transformă. Cunoașterea lui Cristos nu este doar gând, ci este iubire care deschide ochii, transformă omul și creează comuniune cu Logos-ul, cu Cuvântul divin care este adevăr și viață. În această comuniune, care este cunoașterea perfectă și este iubire, creștinul perfect realizează contemplarea, unirea cu Dumnezeu.

Clement reia învățătura conform căreia scopul ultim al omului este acela de a deveni asemănător lui Dumnezeu. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar aceasta este și o provocare, un drum; de fapt scopul vieții, ultima destinație, este într-adevăr aceea de a deveni asemenea lui Dumnezeu. Acest lucru este posibil datorită naturii comune pe care o avem cu El, natură pe care omul a primit-o în momentul creației, în virtutea căreia omul este deja prin sine imagine a lui Dumnezeu. O asemenea natură comună ne îngăduie să cunoaștem realitățile divine, la care omul aderă înainte de toate prin credință și, prin credința trăită, practicarea virtuților, poate să crească până la contemplarea lui Dumnezeu. Astfel în drumul perfecțiunii Clement recunoaște componentei morale aceeași importanță pe care o atribuie componentei intelectuale. Cele două merg împreună întrucât nu se poate cunoaște fără a trăi și nu se poate trăi fără a cunoaște. Asemănarea cu Dumnezeu și contemplarea lui nu pot să fie realizate doar prin cunoașterea rațională: pentru aceasta este necesară o viață conformă cu Logosul, o viață conformă cu adevărul. Și prin urmare, faptele bune trebuie să însoțească cunoașterea intelectuală așa cum umbra însoțește trupul.

Două sunt virtuțile care împodobesc într-un chip aparte sufletul „adevăratului gnostic”. Prima este libertatea față de pasiuni (apatheia); cealaltă este unirea intimă cu Dumnezeu. Iubirea oferă pacea perfectă și îl face pe „adevăratul gnostic” capabil să înfăptuiască cele mai mari sacrificii, chiar și sacrificiul suprem în urmarea lui Cristos, și îl face să urce din treaptă în treaptă până pe culmea virtuților. Astfel idealul etic al filozofiei antice, adică eliberarea de pasiuni, este redefinit de Clement și unit cu iubirea, în procesul neîncetat de asemănare cu Dumnezeu.

În acest fel Alexandrinul construiește cea de-a doua mare ocazie de dialog dintre mesajul creștin și filozofia greacă. Știm că Sfântul Paul în Areopagul din Atena, unde s-a născut Clement, făcuse prima încercare de dialog cu filozofia greacă – și în mare parte eșuase -, dar îi spuseseră: „Te vom asculta altă dată”. Acum Clement, reia acest dialog, și îl înnobilează în gradul cel mai înalt în tradiția filozofică greacă. După cum a scris și venerabilul meu Predecesor Ioan Paul al II-lea în encliclica Fides et ratio, Alexandrinul ajunge să intepreteze filozofia ca și o „instruire pregătitoare la credința creștină” (n. 38). Și, de fapt, Clement a ajuns până la punctul în care se susțină că Dumnezeu a dat filozofia grecilor „ca pe un Testament propriu lor” (Strom. 6,8,67,1). Pentru el tradiția filozofică greacă, aproape la fel ca și Legea pentru Evrei, este un cadru al „revelației”, fiind de fapt două râuri care în definitiv duc la Logosul însuși. Astfel Clement continuă să indice cu hotărâre drumul celui care caută să „confirme” propria credință în Isus Cristos. El se poate sluji de exemplul creștinilor, al cateheților și al teologilor timpului nostru, cărora Ioan Paul al II-lea, în aceeași enciclică, le recomanda să „recupereze și să evidențieze cât mai bine dimensiunea metafizică a adevărului, pentru a intra într-un dialog critic și exigent și cu gândirea filozofică contemporană”.

Încheiem însușindu-ne câteva expresii din celebra „rugăciune către Cristos Logosul„, prin care Clement încheie Pedagog-ul său. El se roagă astfel: „Fii binevoitor față de fii tăi”; „Dă-ne să trăim în pacea ta, să trecem fără să ne scufundăm prin valurile păcatului, să fim conduși la liniște de Duhul Sfânt și de Înțelepciunea negrăită: noi, care noapte și zi, până în ultima clipă, cântăm un cântec de mulțumire unicului Tată, …. Fiului pedagog și învățător, împreună cu Duhul Sfânt. Amin! (Ped. 3,12,101).

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Paul Butnaru
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 18.04.2007
Publicarea pe acest sit: 18.08.2007
Etichete: ,

Lasă un răspuns